Hirdetés

Az Equal programról

A H005 "Egyenlő munkáért egyenlő bért!" projekt célja

Az egyének lehetőséget kapnak

Eszközök

Kattints a bérkérdőívre, utat vagy pénzt nyersz!

 

"Egyenlő munkáért egyenlő bért! e-BérBarométer létrehozása és működtetése fejlesztési partnerség keretében" EQUAL H005 projekt

Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés célja olyan innovatív megközelítések és módszerek kidolgozása és elterjesztése, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiachoz kapcsolódó diszkrimináció és egyenlőtlenségek megszüntetéséhez. Az EQUAL által támogatott kezdeményezések az Európai foglalkoztatási stratégia és a Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem közösségi stratégiái által meghatározott szakmapolitikai keretekbe illeszkednek.

A magyar EQUAL program azokat a kísérleti kezdeményezéseket támogatja, amelyek a hátrányos helyzetű emberek az etnikai vagy nemi hovatartozással, a fogyatékossággal, az életkorral kapcsolatos diszkrimináció, az alacsony iskolai végzettség, a szakképzettség hiánya, a befogadó munkahelyi gyakorlatok hiánya, stb. miatt munkát vállalni nem tudók képzését, munkához jutását, foglalkoztatását segítik elő.

A H005 "Egyenlő munkáért egyenlő bért!" projekt végrehajtása fejlesztési partnerség és nemzetközi együttműködés keretében zajlott. A fejlesztési partnerség tagjai: a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a Szakszervezetek Gazdaság- és Társadalomkutatási Intézete és a Nők a Holnapért Alapítvány

A nemzetközi együttműködésben résztvevő fejlesztési partnerségek:

 • a holland EQUAL fejlesztési partnerség, tagjai: 3 szakszervezet (FNV, FNV Bondgenoten Abvakabo FNV, valamint egy alapítvány, a Stichting Loonwijzer)
 • a belga EQUAL fejlesztési partnerség, tagjai: két szakszervezet (HIVA és ACV).

 

 • a férfi-női bérek közötti rés csökkenése, az esélyegyenlőség növelése a munkaerőpiacon.
 • a hazai bér-és munkakörülmények felmérése és nemzetközi összehasonlítása.
 • a különböző szinteken zajló kollektív alku alátámasztása számára adatok és érvek nyújtása. A hosszú távra tervezett fejlesztési partnerség biztosítja a nők és férfiak helyzetében bekövetkezett változások vizsgálatát. Ez folyamatos visszacsatolási lehetőséget nyújt az érdekképviseleti szervezeteknek a munkavállalók és különösen hátrányos helyzetű rétegeik (nők, gyermekes nők, negyven év felettiek, vidéken élők) helyzetét és körülményeit illetően. A munkavállalókat képviselő érdekvédelmi szervezetek olyan eszközhöz jutnak, amely kollektív tárgyalásaik során erősíti őket, érvanyaggal látja el őket. Ezáltal a célcsoport számára kollektíven kedvezőbb munka-és bérfeltételeket alkudhatnak ki, javulhat a célcsoport alkupozíciója és ennek eredményeképpen a célcsoport helyzete.
 • Hasonló lehetőséghez jutnak nőket a munka világában képviselő érdekképviseleti szervezetek is.
 • Az egyének munkaerőpiaci alkujának alátámasztására adatok és érvek nyújtása.

 

 • bérük, jövedelmük, munkakörülményeik összevetésére a hazai munkaerőpiacon és az uniós munkaerőpiacon általában,
 • a nők és a férfi bérek, jövedelmeik, munkakörülményeik közötti transzparenciára,
 • az egyéni stratégiájuk kialakítására a munkaadóval történő tárgyalás során,
 • egyéni stratégia kialakítására a munkakeresés során. Ezáltal egyénileg,
 • jobb feltételeket tudnak kialkudni saját maguknak a munkaerőpiacon.


Magyarország – az Európai Unió többi tagállamához hasonlóan – a foglalkoztatási ráta emelésére törekszik. Ennek fő forrásai az aktív korban lévő, a munkaerőpiacra visszatérni törekvő nők. Az e-BérBarométer hozzásegíti őket ahhoz, hogy tudják jogaikat, tudják, mit kérhetnek egy-egy munkakörben, adott végzettséggel, stb. Az interaktív módszerek nyújtotta lehetőség lehetővé teszi a célcsoporthoz tartozók aktív bevonását, s ezzel a célcsoport ütőképességét emeli.

A projekt a Hollandiában elindított WageIndicator (Loonwijzer) alapján épül fel.
Ennek mintájára elkészült a Bérbarométer internetes honlap/portál, amely mögött egy – saját adatgyűjtésen alapuló – adatbázis áll.

Az internetes portálon keresztül, interaktív adatbázisból szűrhetők életkor, nem, iskolai végzettség, munkakör, illetve régiók szerint is a béradatok.

Az összegyűjtött adatok alapján elemzések is készültek.

Az adatbázis becsatlakozik a már működő holland adatbázishoz, amely a jövőben lehetővé teszi a bérek és munkakörülmények online történő nemzetközi összehasonlítását.

 

Kattints a bérkérdőívre, utat vagy pénzt nyersz!
loading...
Hirdetés

Images

Hirdetés
Hirdetés
Loading...
<!-- /15944428/Berbarometer.hu/Berbarometer.hu_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>