Hirdetés

Foglalkoztatási Biztonság

This page was last updated on: 2021-09-05

Írásbeli munkaszerződés

A munkaszerződés egy olyan szerződés, amely a munkavállaló és a munkaadó között jön létre, egyrészt a munkavállaló részéről adott munka elvégzésére, másrészt a munkaadó részéről a munka biztosítására és a bér kifizetésére. A munkaszerződést írásban kell rögzíteni. Ugyanakkor csak a munkavállalónak van joga a szóbeli megállapodás felmondására és csupán a munka megkezdését követő 30 napon belül. Hacsak nem rendelkezik másként a megállapodás, a munkaszerződés időtartama határozatlan idejű. A munkaszerződésnek világosan rögzítenie kell a dolgozó alapbérét, a beosztását, munkáját, a munkahelyét és a foglalkoztatás (alkalmazás) típusát (teljes vagy részmunkaidő).  A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót a napi munkaidőről, az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról, c) a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról, d) a munkakörbe tartozó feladatokról, a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint  a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá  arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójáról. Nem terheli a munkáltatót a munkavállaló írásbeli tájékoztatási kötelezettsége  ha a munkaszerződés alapján a munkaviszony tartama az egy hónapot, vagy a munkaidő a heti nyolc órát nem haladja meg.

(2012. I. törvény a munka törvénykönyvéről, 42-46. paragrafus)

Határozott időtartamú munkaviszony

A magyar törvény lehetővé teszi állandó jellegű munkára határozott idejű munkaviszonyban történő alkalmazást. A határozott idejű munkaviszony tartama a 60 hónapot (5 évet) nem haladhatja meg, ideértve a meghosszabbított és az előző határozott időre kötött munkaszerződés megszűnésétől számított hat hónapon belül létesített újabb határozott tartamú munkaviszony tartamát is. A Munka törvénykönyve nem korlátozza a határozott időtartamú munkaviszonyt és megújítását. Ugyanakkor a határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy a határozott idejű munkaviszony megszűnését követő hat hónapon belüli ismételt létesítése csak munkáltatói jogos érdek fennállása esetén lehetséges. A megállapodás nem irányulhat a munkavállaló jogos érdekének csorbítására.

(012. I. törvény a munka törvénykönyvéről, 192. paragrafus)

Próbaidő

A felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki. Ennél rövidebb próbaidő kikötése esetén a felek a próbaidőt - legfeljebb egy alkalommal - meghosszabbíthatják. A próbaidő tartama a meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a három hónapot. Kollektív megállapodás esetén a próbaidő maximum 6 hónap lehet. 

(2012. I. törvény a munka törvénykönyvérő 45 & 50 paragrafus)

A foglalkoztatás körülményeinek szabályozása

  • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről ( 2013-ban a 2013. évi CIII törvénnyel módosítva) / Labour Code, 2012 (amended in 2013 by Act CIII of 2013)
loading...
Hirdetés

Images

Hirdetés
Hirdetés
Loading...
<!-- /15944428/Berbarometer.hu/Berbarometer.hu_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>