Hirdetés

Felmondás és Végkielégítés

This page was last updated on: 2021-09-05

A munkaviszony megszűnése

A munkaviszony megszűnik a munkavállaló halálával, a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, a határozott idő lejártával, a munkaadó és a munkavállaló közös megállapodásával a próbaidő alatt azonnali hatállyal, és más, törvényben meghatározott esetekben. A munkaviszony megszűnése történhet felmondással vagy anélkül (a szerződés súlyos megszegése esetén).

A szerződés megszegésének eseteit világosan fel kell sorolni.

Ugyanakkor a  felek megállapodása esetén - legfeljebb a munkaviszony kezdetétől számított egy évig - a munkaviszony felmondással nem szüntethető meg.

A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt várandósság, a szülési szabadság, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság és más, a Munka Törvénykönyvének 65 paragrafusában említett esetekben. A munkáltató felmondását köteles megindokolni, s a. felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet.

Mindkét fél (mind a munkaadó és mind a munkavállaló) jogosult a határozatlan idejű munkaszerződését felmondani, meghatározott felmondási idő figyelembevételével. A határozatlan idejű munkaszerződés felmondása írásban történik. A felmondási idő – ha a dolgozó kezdeményezte – 30 nap. A munkaadó által kezdeményezett felmondási idő 35 nap 3 év alkalmazás után, 45 nap 5 év után, 50 nap 8 év után; 55 nap  10 év után; 60 napra 15 év után; 70 nap 18 év után; 90 nap 20 év szolgálat után. Közös megállapodás alapján a felmondási időt 6 hónapra lehet növelni.

(2012. I. törvény a munka törvénykönyvérő 63-78 paragrafus)

Végkielégítés

Amikor a munkaadó kezdeményezi a felmondást, vagy amikor a munkahely megszűnik jogutód nélkül, a dolgozó végkielégítésre jogosult.

Azonban a következő két esetben nem jogosult végkielégítésre a dolgozó:

i ) a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül, vagy

ii) a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége.

A végkielégítés összege az alkalmazás hosszától függ. Ez a következő mértékű lehet:

a) legalább három év esetén egyhavi,

b) legalább öt év esetén kéthavi,

c) legalább tíz év esetén háromhavi,

d) legalább tizenöt év esetén négyhavi,

e) legalább húsz év esetén öthavi,

f) legalább huszonöt év esetén hathavi távolléti díj összege.

 Ha a munkaviszony a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül szűnik meg, a végkielégítés mértéke 1-3 havi összeggel nő attól függően, hány évet dolgozott a munkavállaló az adott vállalatnál..

(2012. I. törvény a munka törvénykönyvéről 77. paragrafus)

loading...
Hirdetés

Images

Hirdetés
Hirdetés
Loading...
<!-- /15944428/Berbarometer.hu/Berbarometer.hu_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>