Minderjarigen en Jongeren

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 16-09-2021

Minimumleeftijd baan

De minimumleeftijd voor loondienst is 15 jaar. Wie tussen 15 en 18 jaar is mag in deeltijd werken tijdens deelname aan studieprogramma’s, en de schoolvakanties voltijds werken. Er zijn geen restricties met het oog op gezondheid en veiligheid op het werk. De Arbeidswet maakt enkele uitzonderingen als een minderjarige artistiek werk doet zoals zingen, dansen, toneel spelen, optreden als model en bij de presentatie van kledinglijnen.

Artikel 7 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 verbiedt de tewerkstelling van minderjarigen zolang ze nog onder de leerplicht vallen of om ze in te zetten voor werk dat buiten het kader valt van de opleiding die ze volgen. In het algemeen geldt dat alle activiteit is verboden die een nadelige invloed kan hebben op de scholing, de intellectuele en sociale ontwikkeling van het kind of dat zijn welzijn in gevaar kan brengen, zowel lichamelijk, geestelijk als moreel. Pas vanaf 18 jaar kan een jongere voltijds worden gecontracteerd.

De wet op de arbeidscontracten staat het afsluiten en beëindigen van een arbeidscontract met een minderjarige toe, mits ouders of voogd uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend toestemming verlenen.

Minimumleeftijd gevaarlijk werk

De minimumleeftijd voor gevaarlijk werk is gesteld op 18 jaar en kinderen onder de 18 (maar ouder dan 15 jaar en niet langer vallend onder leerplicht, hier genoemd jonge werknemers) mogen niet worden te werk gesteld in de mijnbouw, zowel in open dagbouw als ondergronds. Jonge werknemers mogen ook geen werk opgedragen krijgen dat hun fysieke mogelijkheden te boven gaat, of werk waardoor hun gezondheid of hun moraal in gevaar komen.

In aanvulling op de wekelijkse rustdag, de zondag, hebben deze werknemers recht op een tussentijdse dag rust voorafgaande aan de volgende zondag. Jonge werknemers mogen evenmin langer dan 4 uur ononderbroken werken en nachtwerk is hen niet toegestaan.

Het Koninklijk Besluit van 3 mei 1999 inzake de bescherming van jonge werknemers verbiedt eveneens de tewerkstelling van jonge werknemers voor activiteiten die hun fysieke of geestelijke capaciteiten te boven gaan, als ook blootstelling aan giftige stoffen, ioniserende/radioactieve straling, etc.

(Art. 8,9, 32, 34 & 34bis van de Arbeidswet)

Wetgeving jongeren en werk

  • Arbeidswet 1971 / 16 March 1971 - Labour Act
  • Wet van 3 juli 1978 op de Arbeidscontracten / Act of 3 July 1978 on employment contracts
loading...
 
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Loading...
<!-- /15944428/loonwijzer.be/loonwijzer.be_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>