Als werknemer heb je op gezette tijden recht op loon

Voor een arbeider spreekt men meestal van een uurloon, voor een bediende van een maandloon.Dit loon moet op regelmatige tijdstippen betaald worden.  Arbeiders moeten ten minste twee maal per maand betaald worden, bedienden ten minste één maal per maand.  Tenzij een CAO anders bepaalt, moet het loon, ten laatste de 4e werkdag die volgt op de werkperiode, betaald worden.

De bruto-netto calculator van het ACV

Loonhoogte

De hoogte van het loon is vooral afhankelijk van de functie die je werknemer uitoefent en de sector of onderneming waar je als werknemer tewerkgesteld bent.

Brutoloon, belastbaar loon, nettoloon

Brutoloon

Eerst wordt je brutoloon vastgesteld. Voor de arbeider gebeurt dit meestal per uur, voor de bediende meestal per maand, volgens de CAO.

Belastbaar loon (RSZ)

Door van het brutoloon RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid)-bijdragen af te houden, bekomt men het belastbaar loon.Deze afhoudingen worden gebruikt om:enerzijds arbeiders en bedienden die niet werken een vervangingsinkomen te verschaffen (ziekte, werkloosheid, pensioen, beroepsziekte) en anderzijds voor kinderbijslagen en verzekering gezondheidszorgen.Voor de arbeiders moet de werkgever ook een bijdrage betalen voor de jaarlijkse vakantie. De RSZ-bijdrage van de werknemers is 13,07% van het brutoloon. Hierop zijn een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld voor bepaalde jobstudenten en lage lonen.De RSZ-afhouding van arbeiders wordt berekend op 108% van het brutoloon (dit als compensatie, omdat er geen RSZ wordt afgehouden op het enkel vakantiegeld).

Nettoloon

Vervolgens worden van het belastbaar loon belastingen of bedrijfsvoorheffingen en een bijzondere sociale bijdrage afgehouden. Het uiteindelijke resultaat is het nettoloon . Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing is vastgelegd in schalen, en is afhankelijk van: de gezinslast; de loonhoogte.De bijzondere bijdrage wordt per maand ingehouden en is afhankelijk van het jaarlijks gezinsinkomen.

Even een rekenvoorbeeld: een bij zijn ouders inwonende arbeider verdient:
 •     Volgens de CAO
 •     8,68 euro per uur.
 •     Hij werkt 22 dagen
 •     Elke dag 7, 5 uur

 

 •    Afhouding RSZ, berekend op 108% = 1.432,2 euro x 108% = 1.546,78 euro dus 1.546,78 euro x 13,07 % = 202,16 euro
 •     Belastbaar loon: 1.432,2 euro - 202,16 euro = 1.230,04 euro
 •     Bedrijfsvoorheffing: (schalen 1/1/2004) = 237,09 euro
 •     Nettoloon: 1.230,04 euro - 237,09 euro = 992,95 euro

       

 Voor jongeren geldt:

 •     Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers

Op het loon van schoolverlaters wordt, indien ze voldoen aan volgende voorwaarden, geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. De voorwaarden:

 •     Niet meer onderworpen aan de leerplicht;
 •     Studies voleindigd hebben;
 •     Geen studie, leertijd of opleiding met volledig leerplan volgen;
 •     Tewerkgesteld worden in het kader van een arbeidsovereenkomst die   aanvangt in de maanden oktober, november of december;   
 •     Het maandloon niet hoger dan 2.025 EUR bruto per maand.

De vrijstelling geldt enkel voor het loon dat wordt uitbetaald tijdens de maanden oktober, november en december van het eerste werkjaar.

Bereken bruto/netto online

loading...
 
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Loading...
<!-- /15944428/loonwijzer.be/loonwijzer.be_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>