Bijzondere vormen van loon: maaltijdcheques

Alles wat je wilt weten over maaltijdcheques - papieren en elektronische - je vindt het op Loonwijzer.be.

De jongste jaren duiken allerlei alternatieve beloningssystemen op, in de vorm van maaltijdcheques, geschenkbonnen en andere voordelen van die aard. De vakbonden proberen deze ontwikkeling in te dijken. Deze beloningsvormen brengen immers het principe van de loonbetaling in geld - een vergoeding waarover men vrij kan beschikken - in gevaar. De wetgeving inzake belastingen en sociale zekerheid wil het fenomeen ook afbakenen omdat deze voordelen voornamelijk worden toegekend om geen belastingen en sociale bijdragen te moeten betalen.

Maaltijdcheques worden als loon beschouwd!

De  toekenning van maaltijdcheques wordt beperkt en omkaderd door het KB van 31.03.1994. Het voordeel toegekend onder de vorm van maaltijdcheques wordt als loon beschouwd. Onder bepaalde voorwaarden wordt dat loon echter niet belast noch onderworpen aan sociale bijdragen. De belangrijkste zijn:

  • de toekenning moet vastgelegd zijn in een bedrijfs- of sector CAO of, bij gebrek daaraan, in een individuele overeenkomst
  • het aantal maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal werkelijk gepresteerde dagen
  • de aflevering moet op naam gebeuren
  • de geldigheidsduur is beperkt tot 3 maanden
  • sinds 1 juli 2007 is de maximale tussenkomst van de werkgever € 5,91 per maaltijdcheque per dag
  • de tussenkomst van de werknemer in de kost van de maaltijdcheque bedraagt tenminste € 1,09 per dag
  • enkel aanwending voor de betaling van maaltijden of voor de aankoop  van gebruiksklare voeding
  • niet ter vervanging van premies, loon, voordelen in natura of enig ander voordeel of ter vergoeding van gepresteerde overuren
  • volledig vrijgesteld van sociale lasten
  • een minimale tussenkomst van de werknemer.
Elektronische Maaltijdcheques
Sinds 1 januari 2011 zijn de juridische obstakels weggenomen om de papieren maaltijdcheques te vervangen door elektronische. In de praktijk zal het nog wel enige tijd duren, aangezien de uitgevers van maaltijdcheques hiervoor erkend moeten worden. 
 
Als een werkgever instapt krijgt elke werknemer een elektronische kaart in de vorm van een bankpas, waarop maandelijks de waarde van het aantal maaltijdcheques wordt toegevoegd. Deze omschakeling van papieren naar elektronische maaltijdcheque mag geen kosten meebrengen voor de werknemer en moet gebeuren bij CAO, of bij individuele overeenkomst.
 
De waarde van de maaltijdcheques blijft beperkt tot drie maanden. Wanneer de oudste maaltijdcheques op de kaart dreigen te vervallen, wordt de werknemer hiervan verwittigd. 
 
Bij een betaalterminal zal automatisch telkens eerst de oudste elektronische cheques worden gebruikt bij betaling. 
 
Het voordeel van elektronisch betalen is dat kleinere bedragen kunnen worden afgerekend. Wie 5 euro betaalt, houdt de resterende 2 euro op de elekronische maaltijdcheque. 
 
Bij verlies kan de kaart worden geblokkeerd en het resterende bedrag kan worden overgezet op een nieuwe kaart. Bij verlies van de kaart kan een kost van maximaal 1 maaltijdcheque worden gerekend (maximaal 7 euro).
loading...
 
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Loading...
<!-- /15944428/loonwijzer.be/loonwijzer.be_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>