Ziekte en Loon

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 16-09-2021

Inkomen

Werknemers in België hebben recht op betaald ziekteverlof. Gehoor gevend aan de uitspraak van het Constitutioneel Hof inzake discriminatie tussen handarbeiders en bedienden (inzake opzegtermijnen en onbetaalde eerste dag bij ziekte), kondigde de regering een nieuw Eenheidsstelsel aan voor arbeiders en bedienden, van kracht met ingang van 1 januari 2014, waardoor arbeiders eveneens een betaalde eerste dag bij ziekte krijgen gegarandeerd.

De ‘carenz dag’ wordt opgeheven. De carenz dag maakte onderdeel uit van het arbeidersstatuut. De algemene regel volgens de carenz dag was dat arbeiders geen compensatie krijgen voor hun eerste dag van het ziekteverlof (geen doorbetaling door de werkgever, noch een schadeloosstelling betaald uit het ziektekostenfonds). De eerste ziektedag van een arbeider was voor diens eigen rekening, de doorbetaling van het loon begon pas weer op de tweede dag van het ziekteverlof. De bedienden/kantooremployees daarentegen kregen ook op hun eerste ziektedag gewoon hun loon doorbetaald. Deze rechtsongelijkheid, die door het Constitutioneel Hof bij arrest van juli 2011 als discriminatie werd bestempeld, is dus per 1 januari 2014 opgeheven.

Werknemers met ziekteverlof hebben recht op de doorbetaling van hun volle loon gedurende een bepaalde periode van de opschorting van hun contract. De duur varieert met hun status van arbeider of bediende en het voorafgaande ononderbroken dienstverband. De algemene regel voor bedienden is dat zij gedurende de eerste 30 dagen van hun ziekte of arbeidsongeschiktheid ten gevolge van letsel door hun werkgever worden doorbetaald.

Handarbeiders ontvangen hun loon van de werkgever gedurende de eerste 7 dagen van hun ziekte. De volgende 7 dagen ontvangen ze een percentage van hun loon (gewoonlijk 60%). De rest van de maand worden de kosten van de uitkering gedeeld door de sociale zekerheid en de werkgever.

Na de eerste maand, vanaf dag 31, neemt de sociale zekerheid, de Ziektekosten- en Invaliditeitsverzekering, het over en betaalt 60% van het inkomen van de verzekerde werknemer uit (tot een plafond).

(ISSA Country Profile)

Medische zorg

Het stelsel van ziektekostenverzekering strekt zich uit tot iedereen de legaal in België verblijft, dat wil dus zeggen werknemers, werkelozen, gepensioneerden, zelfstandigen, ambtenaren, studenten, en hun familieleden, mits geregistreerd in België.

De medische kosten die onder de dekking vallen zijn “Algemene en specialistische zorg, ziekenhuisopname, geneesmiddelen, laboratoriumonderzoeken, revalidatie, transport en hulpmiddelen.” De ziektekostenverzekering vergoedt ruim de helft (meer dan 60%) van de kosten. De aanvullende verzekering varieert met iemands inkomen en status.

(ISSA Country Profile)

Baangarantie

De aanstelling van een werknemer tijdens een ziekteperiode is gegarandeerd, de ziekte is geen rechtsgrond voor ontslag. Het arbeidscontract wordt tijdens de ziekte of herstelperiode na een ongeval echter opgeschort. Duurt de opschorting meer dan 6 maanden ten gevolge van ziekte of bedrijfsongeval, dank kan de werkgever het contract beëindigen door de werknemer een schadeloosstelling te betalen die overeenkomt met de loonsom van de opzegtermijn, of een deel daarvan. Moederschapsverlof en daarmee samenhangende werkonderbreking mag niet meetellen bij het berekenen van de 6 maanden. Vergelijkbare voorzieningen met betrekking tot contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd zijn geregeld in de artikelen 58-59 en 78-81 van de Wet op de Arbeidscontracten.

De wet op de Arbeidsongeschiktheid uit 2016 regelt dat het contract van een werknemer met een wettelijk erkende, gedeeltelijke arbeidshandicap, niet kan worden opgezegd indien deze (elders) aangepast werk vindt - e.e.a. in overeenstemming met de werkgever.

Wetgeving ziekte en loon

 • 3
 • J
 • u
 • i
 • l
 • l
 • e
 • t
 • 1
 • 9
 • 7
 • 8
 • -
 • L
 • o
 • i
 • r
 • e
 • l
 • a
 • t
 • i
 • v
 • e
 • a
 • u
 • x
 • c
 • o
 • n
 • t
 • r
 • a
 • t
 • s
 • d
 • e
 • t
 • r
 • a
 • v
 • a
 • i
 • l
 • /
 • W
 • e
 • t
 • v
 • a
 • n
 • 3
 • j
 • u
 • l
 • i
 • 1
 • 9
 • 7
 • 8
 • o
 • p
 • d
 • e
 • A
 • r
 • b
 • e
 • i
 • d
 • s
 • c
 • o
 • n
 • t
 • r
 • a
 • c
 • t
 • e
 • n
 • /
 • A
 • c
 • t
 • o
 • f
 • 3
 • J
 • u
 • l
 • y
 • 1
 • 9
 • 7
 • 8
 • o
 • n
 • e
 • m
 • p
 • l
 • o
 • y
 • m
 • e
 • n
 • t
 • c
 • o
 • n
 • t
 • r
 • a
 • c
 • t
 • s
loading...
 
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Loading...
<!-- /15944428/loonwijzer.be/loonwijzer.be_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>