Ik wil weer aan het werk na een lange ziekte of een lang ziekteverlof.

Het is niet altijd gemakkelijk om na een periode van ziekte weer aan het werk te gaan. In sommige landen bestaat er regelgeving om de terugkeer naar het werk te vergemakkelijken. Deze website geeft een overzicht van de regelgeving in België.

Terug naar het werk na ziekteverlof? Vul de enquête in

Terugkeer na behandeling voor chronische ziekte

Reïntegratie

Naam van het reglement:

Het Koninklijk Besluit van 28 oktober 2016 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 28 mei 2003

Belangrijkste bepalingen:

De wetgeving voorziet in een reïntegratietraject op maat voor werknemers met langdurige arbeidsongeschiktheid, zodat ze tijdelijk of permanent kunnen terugkeren naar aangepast of ander werk. In eerste instantie moet de aandacht bij voorkeur uitgaan naar reïntegratie in de vertrouwde omgeving bij de voormalige werkgever.

Uw rechten op grond van de regelgeving:

Een essentiële hulpbron voor de werknemer is de bedrijfsarts, die als aanspreekpunt fungeert tussen de werkgever en de werknemer. Een werknemer kan een aanvraag indienen voor het starten van een reïntegratietraject bij de bedrijfsarts, die de werkgever en de behandelend arts te allen tijde op de hoogte stelt. Vervolgens zal een reïntegratiebeoordeling worden uitgevoerd door de bedrijfsarts om de mogelijkheden voor reïntegratie te bepalen en een reïntegratieplan te ontwikkelen. Dit is echter een vrijwillig proces waarbij de werkgever een melding kan doen van de onmogelijkheid van herplaatsing. Het reïntegratieproces is anders voor zelfstandigen of niet-contractuele werknemers. Er zijn ook sociaal-professionele reïntegratietrajecten die de werknemer in staat stellen om te trainen.

Gelijke behandeling

Naam van het reglement:

De antidiscriminatiewet van 2007 en het arrest van het Europees Hof van Justitie van 2012 (C-335/11 en C-337/11).

Belangrijkste bepalingen:

De antidiscriminatiewet stimuleert de uitvoering van een antidiscriminatiebeleid voor de terugkeer naar het werk.

Uw rechten op grond van de regelgeving:

Het bedrijf mag werknemers in dienstverband niet discrimineren op grond van hun handicap of gezondheidstoestand. Werkgevers moeten zich inspannen om de werkplek aan te passen aan de behoeften van langdurig zieke werknemers in gevallen waarin zij geen medische overmacht kunnen aantonen, en zouden daarom een forfaitaire vergoeding moeten betalen.

Werkzekerheid

Naam van het reglement:

De wet van 3 juli 1978

Belangrijkste bepalingen:

De wet bepaalt de gevolgen van een arbeidsongeschiktheid voor de arbeidsovereenkomst, gedeeltelijke hervatting van het werk of permanente arbeidsongeschiktheid.

Uw rechten op grond van de regelgeving:

De uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt opgeschort tijdens periodes van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte. De uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt niet opgeschort wanneer de werknemer in overleg met de werkgever tijdelijk zijn aangepast werk of andere werkzaamheden hervat. Arbeidsongeschiktheid door ziekte kan alleen worden beëindigd door overmacht na herplaatsing van de werknemer.

Terugkeer na lang ziekteverlof

Reïntegratie

Naam van het reglement:

Het Koninklijk Besluit van 28 oktober 2016 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 28 mei 2003

Belangrijkste bepalingen:

De wetgeving voorziet in een reïntegratietraject op maat voor werknemers met langdurige arbeidsongeschiktheid, zodat ze tijdelijk of permanent kunnen terugkeren naar aangepast of ander werk. In eerste instantie moet de aandacht bij voorkeur uitgaan naar reïntegratie in de vertrouwde omgeving bij de voormalige werkgever.

Uw rechten op grond van de regelgeving:

Een essentiële hulpbron voor de werknemer is de bedrijfsarts, die als aanspreekpunt fungeert tussen de werkgever en de werknemer. Een werknemer kan een aanvraag indienen voor het starten van een reïntegratietraject bij de bedrijfsarts, die de werkgever en de behandelend arts te allen tijde op de hoogte stelt. Vervolgens zal een reïntegratiebeoordeling worden uitgevoerd door de bedrijfsarts om de mogelijkheden voor reïntegratie te bepalen en een reïntegratieplan te ontwikkelen. Dit is echter een vrijwillig proces waarbij de werkgever een melding kan doen van de onmogelijkheid van herplaatsing. Het reïntegratieproces is anders voor zelfstandigen of niet-contractuele werknemers. Er zijn ook sociaal-professionele reïntegratietrajecten die de werknemer in staat stellen om te trainen.

Gelijke behandeling

Naam van het reglement:

De antidiscriminatiewet van 2007 en het arrest van het Europees Hof van Justitie van 2012 (C-335/11 en C-337/11).

Belangrijkste bepalingen:

De antidiscriminatiewet stimuleert de uitvoering van een antidiscriminatiebeleid voor de terugkeer naar het werk.

Uw rechten op grond van de regelgeving:

Het bedrijf mag werknemers in dienstverband niet discrimineren op grond van hun handicap of gezondheidstoestand. Werkgevers moeten zich inspannen om de werkplek aan te passen aan de behoeften van langdurig zieke werknemers in gevallen waarin zij geen medische overmacht kunnen aantonen, en zouden daarom een forfaitaire vergoeding moeten betalen.

Werkzekerheid

Naam van het reglement:

De wet van 3 juli 1978

Belangrijkste bepalingen:

De wet bepaalt de gevolgen van een arbeidsongeschiktheid voor de arbeidsovereenkomst, gedeeltelijke hervatting van het werk of permanente arbeidsongeschiktheid.

Uw rechten op grond van de regelgeving:

De uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt opgeschort tijdens periodes van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte. De uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt niet opgeschort wanneer de werknemer in overleg met de werkgever tijdelijk zijn aangepast werk of andere werkzaamheden hervat. Arbeidsongeschiktheid door ziekte kan alleen worden beëindigd door overmacht na herplaatsing van de werknemer.

loading...
 
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Loading...
<!-- /15944428/loonwijzer.be/loonwijzer.be_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>