Het glazen plafond

Over glazen plafonds en muren ...

Het glazen plafond blijft een moeilijk te verbrijzelen obstakel voor veel vrouwen op weg naar de top. Dat glazen plafond, het is al vaak uitgelegd, is een moeilijk aan te wijzen barrière waardoor vrouwen moeilijker doorstoten naar topfuncties. Hieronder halen we een aantal van de oorzaken aan. Hoewel er stemmen opgaan dat door de hogere scholing van vrouwen dit zichzelf wel zal oplossen, is daar in de praktijk niets van te merken.

Het percentage vrouwen op de arbeidsmarkt is 40% maar die vergelijking blijkt voor top en kaders niet op te gaan. Je vind slechts 30% vrouwen in kader- en directiefuncties en wanneer je naar de topbedrijven gaat kijken, zakt het percentage tot iets meer dan 10% vrouwen. Ook in onze openbare instellingen is het aantal vrouwen aan de top heel beperkt. Deze lage aanwezigheid vrouwen is uiteraard niet enkel te wijten aan discriminatie en het glazen plafond. Een heel deel vrouwen kiezen niet voor topfuncties, net zoals een heel deel mannen dat niet doen. Maar een deel doen dat wel en stoten daarbij soms op vooroordelen en discriminatie.

Opdat je geen buil oploopt, bij het zoeken naar een goede job!
Vrouwenloonwijzer.be zet je op weg met concrete tips, hints en voorbeelden over hoe je de oorzaken van het glazen plafond kan overwinnen:

  • Opleiding  en beroepskeuze (stereotiepe studie- en beroepskeuze, onvoldoende carrièreplanning)
  • Bedrijfscultuur (mannelijke competitieve cultuur, vooroordelen en stereotypering van vrouwen)
  • Houding (te weinig zelfvertrouwen of assertiviteit)
  • Solliciteren (spontane sollicitaties en durven solliciteren)
  • Netwerken (niet aanwezig in netwerken, te weinig vrouwelijke rolmodellen/mentors)
  • Combinatie arbeid-privé (te weinig flexibiliteit in bedrijven, geen kans op deeltijds leidinggeven)

De glazen muren doorbreken

Met de diversiteitsplannen probeert de Vlaamse regering ondersteuning te bieden voor een evenredige deelname van kansengroepen aan de arbeidsmarkt. Ook hierin schuilt een kans om te werken rond aanwezigheid van vrouwen in alle sectoren en op alle echelons.

Het Vlaams Ministerie voor werk en sociale economie sloot hiervoor een aantal structurele projecten af met de sociale partners. Dus ook met vakbonden. Hierdoor hebben de drie Belgische vakbonden diversiteitsconsulenten  ter beschikking die beroepskrachten en militanten kunnen helpen met het verwezenlijken van diversiteit op de werkvloer. Ze sensibiliseren, geven opleiding, ondersteunen, ontwikkelen diversiteitsacties en voorzien daarvoor de aangepaste instrumenten. Ze zijn een soort coaches voor meer diversiteit.

 

loading...
 
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Loading...
<!-- /15944428/loonwijzer.be/loonwijzer.be_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>