Wat zegt de wet over gelijke kansen ?

De wetgever heeft zich in de voorbije jaren intensief bezig gehouden met de problematiek van gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie. Zowel op regionaal, federaal, Europees als internationaal vlak is wetgeving tot stand gekomen die het probleem concreet aanpakt.

In maart 2012 keurde de commissie Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de Wet ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen goed. De wet moet het de loonkloof tussen mannen en vrouwen aanpakken.

Belangrijkste elementen uit de wet:
Een bedrijf moet ieder jaar samen met de jaarrekening een sociale balans neerleggen. Hierin zit onder meer de informatie over de loonkosten en het aantal mannelijke en vrouwelijke werknemers. De nieuwe wet bepaalt dat de loonkosten in de sociale balans opgesplitst moeten worden naar geslacht. Zo wordt de loonkloof zichtbaar binnen bedrijven. Binnen het sociaal overleg in een bedrijf kan dan gezocht worden naar de oorzaak van de loonkloof en naar oplossingen om de kloof te dichten. 

De sociale balans moet worden neergelegd bij de Nationale Bank, zodat de informatie publiek toegankelijk is. 

De nieuwe wet verplicht ondernemingen met meer dan 50 werknemers om de 2 jaar een gedetailleerde genderanalyse van de bezoldigingsstructuur te maken. Als hieruit een hieruit een ongelijkheid tussen mannen en vrouwen blijkt, moeten werkgever en vakbonden samen een actieplan opstellen om dit op te lossen.

Ook nieuwe functieclassificatie-systemen die worden ingevoerd op sectoraal niveau zullen vanaf nu eerst een gendertoets ondergaan.

Op de website van de raad van de gelijke kansen vind je een bundeling van alle wetgeving omtrent gelijke kansen en discriminatie.

loading...
 
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Loading...
<!-- /15944428/loonwijzer.be/loonwijzer.be_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>