Loonverschil tussen mannen en vrouwen - Veelgestelde vragen

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 16-09-2021

1. Wat is loonverschil?

Wat is loonverschil?

Loonverschil betekent dat de ene werknemer meer verdient dan de ander. Loonverschillen bestaan. Loonverschillen zijn niet verboden, ook niet tussen mannen en vrouwen of mensen met een andere huidskleur of geloof. Ook al zijn de verschillen nog zo groot. Immers mensen met meer werkervaring of een baan waarvoor een hogere opleiding is vereist, verdienen meer dan mensen met bijna geen opleiding of die net zijn begonnen op de arbeidsmarkt. Loonverschil komt heel veel voor. Fair?

Wat is loonongelijkheid?

Loonongelijkheid mag niet. Wat is het? Als twee mensen in een bedrijf gelijkwaardig werk doen, maar niet hetzelfde betaald krijgen. Dit is bij wet verboden. Het wordt gezien als discriminatie. Loonongelijkheid sluipt er vaak in. Denk aan de manager die ‘die jongen met zijn snelle babbel’ in loonschaal 2 zet en ‘het bedeesde meisje’ met identieke scholing/ervaring in schaal nul. De eerste inschaling achtervolgt je soms nog jaren. In welke mate loonongelijkheid voorkomt is lastig te zeggen. In verschillende onderzoeken wordt gesproken van onverklaarbare verschillen in loon tussen mannen en vrouwen. Het zou kunnen zijn dat het onverklaarbare deel duidt op discriminatie. Om het nog lastiger te maken: ook te verklaren loonverschillen kunnen met discriminatie te maken hebben. Er is moeilijk een vinger achter te krijgen.

Loonongelijkheid bij gelijkwaardig werk kan voorkomen in een zelfde afdeling, zelfde bedrijf, maar ook in een zelfde of zelfs andere sector. Gelijkwaardig werk is immers werk dat vergelijkbare kwalificaties vraagt. In principe zouden mannen en vrouwen per uur evenveel moeten verdienen als ze vergelijkbaar werk doen. Dat betekent dat de contractvorm (vast of tijdelijk) of de hoeveelheid uren (parttime of fulltime) die ze werken volgens contract, er niet toe doen.

Wat is loondiscriminatie?

Als mensen vergelijkbaar werk doen, even veel opleiding en ervaring hebben en dan toch niet hetzelfde verdienen is dat discriminatie. De wet verbiedt in verreweg de meeste landen discriminatie op grond van

 • geslacht of seksuele geaardheid
 • nationaliteit
 • leeftijd
 • burgerlijke staat
 • afkomst
 • land van herkomst
 • ras
 • religie

Mannen verdienen meer? Fair?

Vrouwen verdienen per uur in veel landen gemiddeld een stuk minder dan mannen. Het loonverschil per uur tussen mannen en vrouwen loopt uiteen van 10 procent tot wel 40 procent. We vergelijken dan alle werkende vrouwen en alle werkende mannen in een land. Formeel mag dat verschil vaak wel. Fair? Niet echt. Vrouwen lijken minder tijd te hebben om (veel) geld te verdienen. Ze moeten ook nog zoveel andere taken vervullen. En ze worden – hoe pijnlijk – soms seksueel belaagd door mannen. Ze maken daarom op grote schaal andere keuzes. Keuzes die mannen én vrouwen in veel landen normaal vinden. Ook al zijn de consequenties voor het inkomen van de vrouw niet gunstig.

Vrouwen verdienen meer? Fair?

In een paar beroepsgroepen in sommige landen verdienen vrouwen meer dan mannen in dezelfde beroepen. De vrouwen die meer verdienen dan mannen hebben vaak een vergelijkbare of betere studie, ze werken fulltime en hebben onderhandeld over hun salaris. Deze bewuste, moderne vrouwen zijn meestal (nog) jong. Er is geen land waar vrouwen in alle leeftijdscategorieën meer verdienen dan mannen.

2. Hoe ontstaan loonverschillen tussen mannen en vrouwen?

Waardoor ontstaat loonongelijkheid?

Loonongelijkheid kan ontstaan als mensen worden beloond op basis van discriminatie. Dat kan discriminatie zijn naar ras, geslacht, geloof of op ‘gevoel’. Loonongelijkheid ontstaat ook als niet nauwkeurig met functieomschrijvingen en inschaling wordt omgegaan.

Waar komt dat grote loonverschil vandaan?

Loonverschillen komen door een reeks van keuzes waar je in het leven voor komt te staan. Alle keuzes bij elkaar opgeteld zorgen voor een loonverschil. Keuzes voor:

 • opleiding
 • beroep
 • sector
 • groot of klein bedrijf
 • parttime of fulltime werk
 • extra opleidingen tijdens het werk

Mannen en vrouwen maken veelal stereotype keuzes – keuzes die minder met vrije wil en meer met sekse te maken hebben. Denk aan een opleiding die te combineren is met een gezin. Denk aan een beroep dat makkelijk uit te oefenen is in combinatie met een gezin. Lees flexibele arbeidstijden en parttime werk. Denk aan een baan dicht bij huis, en dat is dan misschien eerder een baan in een klein dan een groot bedrijf. Er zijn veel meer kleine bedrijven, maar in de grote bedrijven zijn de lonen vaak hoger.

Omdat mannen en vrouwen op zo’n grote schaal op een stereotype manier kiezen zijn dat de momenten om te kijken naar de gevolgen en of dat niet anders kan. Alleen al omdat het niet fair lijkt dat mannen overal over het algemeen (veel) meer verdienen dan vrouwen. Het grootste loonverschil per uur wordt veroorzaakt door opleiding, sector en beroepskeuze. Parttime werken zorgt misschien niet voor een reuzenloonverschil per uur, maar zorgt wel voor minder inkomen per maand.

Loonverschil tussen mannen en vrouwen is groter bij ouderen

Oudere vrouwen verdienen vaak aanzienlijk minder per uur dan oudere mannen. Dat lijkt niet alleen een kwestie van opleiding. Tegenwoordig hebben veel vrouwen opleidingen die gelijkwaardig zijn aan die van mannen, maar tien jaar of nog langer geleden was dat niet zo. Daarnaast heeft het loonverschil ook te maken met het feit dat vrouwen vaak minder uren werken en soms zelfs tijdelijk stoppen. Daarentegen hebben mannen de neiging meer uren te werken en proberen te voorkomen dat ze tijdelijk moeten stoppen met werken. Meer werkervaring betaalt zich terug.

De grote verschillen gaan ontstaan als mannen kiezen voor meer uren werken, meer promotie maken en vrouwen juist kiezen voor minder uren werken en minder promotie maken. Die verschillen worden nog groter als vrouwen stoppen met werken omdat hun echtgenoot bijvoorbeeld met pensioen is gegaan. Waar de echtgenoot mogelijk een goed pensioen geniet, verdient de vrouw dan niks meer. Niet erg als de man en vrouw samen blijven. Wel erg bij scheiding, of de man sterft en de vrouw zonder werk en met een klein pensioen achterblijft.

Loonverschil kan al beginnen bij de eerste banen

Als mannen en vrouwen in hun eerste banen starten, kan er al sprake van loonverschil zijn. Opleiding, sector en beroep kunnen meespelen. Maar ook inschaling en onderhandeling. Waar een man vaker onderhandelt over zijn positie en salaris, doet de vrouw dat minder vaak of minder vasthoudend. Een eenmaal afgesproken salaris kan je lang achtervolgen. Bij elke volgende baan kan een werkgever vragen wat het salaris bij de vorige werkgever was. Niet dat je verplicht bent dit te vertellen, maar velen zullen het antwoord niet durven weigeren.

Loonverschil en functiewaardering

Functiewaardering is een systematische manier om functies in een bedrijf of bedrijfstak met elkaar te vergelijken. Vaak worden aan functies taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden toebedeeld. Die krijgen punten. Zo komt een functiegebouw tot stand waarin de functies ten opzichte van elkaar kunnen worden gewogen. Welke functie heeft hoeveel punten? Aan de hand van het aantal punten kan ook het loon worden vastgesteld. Moderne functiewaarderingsystemen zijn sekse neutraal. Dat betekent zoveel als dat kwaliteiten die mannen vaker vertonen niet perse meer waard zijn. Omgekeerd dat kwaliteiten die vaker aan vrouwen worden toegedicht niet minder punten opleveren.

Loonverschil, inschaling en extra’s

Inschalen van een nieuwe werknemer lijkt niet zo moeilijk. Toch komt het veel voor vrouwen (fair) conform hun kwaliteiten worden ingeschaald en mannen wat hoger. Ook komt het voor dat vrouwen minder extra’s krijgen dan mannen, omdat ze minder uren werken of er niet om vroegen. Of omdat gedacht wordt dat de vrouw de extra’s (auto of telefoon van de zaak, dertiende maand) niet nodig heeft, maar de man wel. De man moet immers het gezin onderhouden. Op basis van zulke simpele stereotype gedachten en stilzwijgende aannames ontstaan verschillen in inschaling en beloning.Omdat elke inschaling weer een onderhandelingsmoment is, lijkt het logisch dat degene die vaak van baan verandert uiteindelijk ook beter af is. Dan moet er wel bij elke nieuwe inschaling weer worden onderhandeld.

Loonverschil, groot of klein bedrijf

Het is begrijpelijk. In grote bedrijven wordt in de regel beter betaald. Dat geldt voor multinationals. Dat geldt niet altijd voor overheden, scholen, winkelketens en ziekenhuizen. Hoewel dat grote organisaties zijn, is de beloning er meestal niet zo hoog als bij multinationals. De regelingen om gezin en werk te combineren zijn vaak wel weer (heel) goed. Een reden waarom relatief veel vrouwen voor overheden, scholen en ziekenhuizen werken.

In kleinere bedrijven zijn de lonen in de regel lager. Niet erg. Wat opvalt is dat vrouwen vaker voor een bedrijf in de buurt kiezen. Dicht bij huis, dicht bij het gezin, kortere reistijden. Heel begrijpelijk, maar mogelijk ook een reden waarom vrouwen gemiddeld minder verdienen dan mannen. Het spreekt voor zich dat echt carrière en promotie maken beter gaat in een groot dan in een klein bedrijf.

Loonverschil en tijdelijk stoppen met werken

Tijdelijk stoppen met werken, een paar jaar er tussenuit, is niet gunstig voor de carrière en het loon. Een paar weken vrij is geen probleem, een paar maanden kan nog net. Een paar jaar stoppen is te veel. Bovendien, de kans dat de werknemer terug kan komen in vergelijkbaar werk wordt steeds minder groot. Kortom: werknemers met stevige opleidingen doen er goed aan te blijven werken en daarmee hun opleiding te verzilveren.

Tijdelijk stoppen met werken kan ook nadelig uitpakken voor het pensioen.

Loonverschil en (een extra) opleiding

Tijdens de loopbaan extra opleidingen doen kan gunstig zijn voor de hoogte van het uurloon. In sommige bedrijven zijn opleidingen verplicht en noodzakelijk. Dan worden ze door de werkgever betaald. In andere bedrijven zijn opleidingen alleen mogelijk in eigen tijd voor eigen kosten. Per land, per bedrijf, per cao kan dat verschillen. In zijn algemeenheid geldt: extra opleidingen volgen is gunstig voor de hoogte van het salaris. Waar vrouwen in de bloei van hun leven voor meer zorg thuis kiezen, kiezen mannen nog wel eens voor extra opleidingen in de periode dat carrière maken makkelijker gaat. Een natuurlijke keuze met, vanuit de loopbaan gedacht, nare consequenties voor vrouwen.

Loonverschil en parttime werken

Zolang de lonen heel laag zijn, lijkt het niet veel uit te maken of een man of vrouw parttime of fulltime werkt. Logisch. Naarmate meer fulltime of meer dan fulltime wordt gewerkt, stijgt het uurloon. Anders gezegd: parttime werken is ongunstig voor het maandinkomen maar ook ongunstig voor het uurloon.

Parttime werken is hoe dan ook veel slimmer als het alternatief niet werken is. In alle gevallen (bekeken vanuit de invalshoek inkomen) is werken verstandiger dan niet werken. Fulltime werken is vanwege het uurloon verstandiger, want geeft meer kans op promotie. Fulltime geeft ook kans op extra’s, zoals een auto van de zaak of extra opleidingen. Maar een parttime baan geeft het (geweldige) voordeel van een meer relaxed leven.

Daarom: als het uurloon vanwege de goede opleiding en goede baan relatief hoog is, is het begrijpelijk dat er vaker voor parttime werk wordt gekozen of kan worden gekozen.

Leidinggeven en loonverschil

Niet alle leidinggevende banen betalen beter. Sterker nog: in kleine bedrijven of bedrijven met een weinig complexe managementstructuur zal leiding geven wel aanzien verschaffen, maar niet direct zoveel meer salaris. Een supermarkt of een school bijvoorbeeld kennen maar weinig lagen van management. In bedrijven waar relatief veel vrouwen werken is de managementstructuur vaak minder complex. Leidinggevenden verdienen daar dus relatief ook niet (zo) veel meer. Een complexe structuur met veel opties om via extra opleiding en goed onderhandelen een tree hoger te komen, is gunstig voor het uurloon.

3. Wat kun je tegen loonverschillen doen?

Loonongelijkheid en transparantie

Als lonen en salarissen in een bedrijf of sector openbaar zijn, is het eenvoudiger ongelijkheid op te sporen. Je salaris checken op WageIndicator helpt. Een cao helpt. Openbare regels over beloning helpen.

Is er vermoeden van loonongelijkheid en discriminatie overleg dan met collega’s, vakbond, eventueel via Loonwijzer.be. Een rechtszaak beginnen is de allerlaatste optie. Begin daarom met onderzoek en overleg.

Loonverschil en actie

Als het loonverschil tussen vrouwen en mannen groot is, kan je daar als individu, als gezinsleden, als collega’s, bedrijf, vakbond, werkgeversorganisatie, politieke partij, parlement en overheid wat aan doen.

Als je als vrouw minder verdient dan je mannelijke collega's bij hetzelfde werk en ongeveer dezelfde opleiding, kun je hiertegen legaal in verweer komen. Geen makkelijke weg, maar je kunt de hulp inroepen van de vakbond en Loonwijzer.be raadplegen!

Wat kan je als vrouw tegen loonverschil doen?

Als je als vrouw besluit dat een hoog uurloon nu en later van belang is, overweeg dan het volgende:

 1. Kies een opleiding die in trek is op de arbeidsmarkt

 2. Maak de opleiding in elk geval af

 3. Kies een sector waar geld wordt verdiend (in de kunstensector gaat minder geld om dan in de gezondheidszorg)

 4. Kies een beroep waar je veel kanten mee op kan

 5. Kies – als je kan – een partner die akkoord is met dat je ook werkt

 6. Kies als je een gezin sticht voor een partner die akkoord is met dat je werkt en samen voor de kinderen zorgt

 7. Kies eerder voor parttime werk dan voor stoppen met werk

 8. Kies voor een groot bedrijf met goede regelingen voor kinderopvang

 9. Kies voor een klein bedrijf dicht bij huis, opdat zorgen voor familie niet extra zwaar is vanwege lange reistijden

 10. Onderhandel over je salaris bij elke baan en elke optie die zicht voordoet

 11. Bespreek je loopbaan regelmatig met partner, familie, collega’s: een loopbaan heeft zorg nodig (net als een partner, kinderen, gezin, huis etc.)

 12. Blijf opleidingen volgen, want de arbeidsmarkt verandert erg snel

 13. Heb oog voor je pensioenopbouw.

Loonverschillen zijn onvermijdelijk, net zoals leeftijd. Maar grote loonverschillen kunnen een probleem worden. Niet alleen een individueel probleem, ook maatschappelijk. De overheid, het bedrijfsleven, vrouwen en mannen kunnen bewust(er) positie kiezen. Je kunt om te beginnen proberen zo goed mogelijk betaald te krijgen voor het werk dat je doet. Dat begint dus al met de keuze voor een bepaald beroep (en opleiding). Sommige beroepen en sectoren betalen beter dan andere. Bovendien kun je alert zijn op ongelijke beloning op de werkvloer. Loonverschillen mogen, maar ongelijke beloning mag niet.

Hoe kun je als vrouw meer gaan verdienen?

Voltijds werken is het beste antwoord. Want dat vergroot de kansen op vervolgopleiding, promotie en leidinggeven – voor vrouwen én mannen. Maar goed verdienen begint door beroepen en sectoren met elkaar te vergelijken en de keuze te maken voor die waarin meer wordt verdiend. Sommige beroepen betalen beter dan andere – en niet alleen omdat er een hogere opleiding voor nodig is. Sommige sectoren of bedrijfstakken betalen beter.

Wat kan je als familie en collega’s tegen loonverschil doen?

Als man en vrouw het beiden van belang vinden dat zowel man als vrouw nu en later een inkomen hebben, dan is het nodig dat mannen de kans krijgen om te zorgen en vrouwen de kans krijgen om te werken (niet een beetje, maar zoveel mogelijk).

Zowel partner als collega’s zouden zich bij elke carrièrestap van de vrouw moeten afvragen of deze stap gunstig of ongunstig is voor het inkomen nu of later.

Dit is niet zo makkelijk, omdat zowel collega’s als partners ook in een concurrentiepositie verkeren.

Wat kan een werkgever doen tegen loonverschil?

De werkgever kan zorgen voor transparantie in beloning. De werkgever kan alert zijn op promotiekansen voor mannen en vrouwen. De werkgever kan helpen de periode dat de kinderen (nog) klein zijn makkelijker te laten verlopen. Meer flexibel werken. De werkgever kan zorgen dat zwangere vrouwen niet ontslagen worden! De werkgever kan zorgen dat de omgeving op het werk vriendelijk – niet gevaarlijk – is voor vrouwen. De werkgever kan zorgen dat bij inschaling bij de eerste baan (en later ook) mannen niet systematisch net iets meer krijgen dan vrouwen.

De werkgever kan een cao afspreken met de vakbond waarin veel oog is voor werk, flexibel werk en carrière, nu en later.

Wat kunnen vakbonden en werkgeversorganisaties doen tegen loonverschil?

Beide organisaties kunnen onderling afspreken dat de loonverschillen in een bedrijf niet extreem worden. Beide organisaties kunnen samen pleiten voor minimumloon wetgeving.

Beide organisaties samen hebben een voordeel bij goede cao-afspraken die vrouwen kansen geven door te stromen naar andere functies, nu en later.

Wat kunnen politieke organisaties, parlement en overheid doen tegen loonverschil?

Loonverschil tussen man en vrouw blijft door permanent debat op de agenda staan. Politieke organisaties, parlement en overheid kunnen in hun rollen en vanuit hun posities aandacht eisen voor:

 • goede combinaties van werken en zorgen
 • goede opleidingsmogelijkheden voor jong en oud.

Zowel vrouwen, hun partners, familieleden, collega’s, sociale partners, politieke partijen, parlement en overheid hebben meer belang bij vrouwen die goed opgeleid zijn, hun opleidingen gebruiken, geld verdienen, belasting betalen en zelfstandig zijn, in plaats van arm en steeds armlastiger vanaf hun 70ste.

4. Waar en hoe moet je solliciteren?

Wat zijn typische vrouwenberoepen?

Er is geen harde definitie voor mannen- en vrouwenberoepen. In de praktijk komt het onderscheid neer op beroepen waarin relatief meer mannen, respectievelijk vrouwen werken. Dan zijn typische vrouwenberoepen huishoudster, schoonmaakster, verzorgster, serveerster, verkoopster, caissière, verpleegster, onderwijzeres, lerares, secretaresse, receptioniste, administratief of logistiek medewerker. Hun lonen zijn relatief laag en er zijn weinig mogelijkheden om door te groeien. Daarnaast zijn er een paar beroepen met steeds meer hoogopgeleide en goed betaalde vrouwen: advocaat en rechter, pr-, marketing, communicatie-experts en in de media.

Doe de Salaris Checker op deze website voor een serie beroepen naar keuze en vergelijk de uitkomsten.

Wat zijn typische vrouwensectoren?

Net zo min als er een hard onderscheid tussen mannen- en vrouwenberoepen valt te maken, kan dat voor sectoren. Toch zijn vrouwen in de meerderheid in de schoonmaak, de zorg en de medische sector, de horeca, in de detailhandel, in het basisonderwijs, en in de ondersteunende administratieve en secretariële banen door alle sectoren heen.

Doe de Salaris Checker op deze website voor een serie beroepen naar keuze en vergelijk de uitkomsten.

Is er loonverschil tussen vrouwen- en mannensectoren?

Doordat in mannensectoren relatief meer mannen werken dan vrouwen, ligt het gemiddelde loonpeil in mannensectoren vaak hoger dan in vrouwensectoren.

Doe de Salaris Checker op deze website voor een serie beroepen naar keuze en vergelijk de uitkomsten.

Betalen multinationals beter?

Multinationals zijn bijna altijd beursgenoteerde, grote bedrijven. Omdat ze groot zijn, betalen ze beter. Daar staat tegenover dat ze hun werknemers vaker laten overwerken zonder deze extra uren te vergoeden. Een deel van de beloning kan ook bestaan uit een jaarlijks winstaandeel of een bonus, eventueel uit te keren in aandelen van het bedrijf.

Is er loonverschil tussen de publieke en de private sectoren?

In het algemeen blijven binnen de publieke sector de loonverschillen kleiner dan in de private marktsector. De laagste functies in de publieke sector betalen over het algemeen wat beter, de hoogste wat minder goed dan in de private sector.

Zijn vrouwensectoren gunstiger voor werkende ouders?

De sectoren waarin relatief veel vrouwen werken, bieden meestal meer grotere deeltijdbanen en/of kleinere banen. Daar komt de verruiming door flexibele werktijden nog bij. Ook flexibele werktijden komen vaker voor in vrouwensectoren dan in mannensectoren.

Waarom is een vast contract gunstig?

Een vast contract levert meer op dan een tijdelijk of flexibel contract. Natuurlijk heb je het niet altijd voor het kiezen, maar je staat een stuk sterker met een vaste baan.

Wat hoort er minimaal in een contract te staan?

In een contract staan altijd namen en adressen van de contractpartijen, de datum van afsluiten, de datum van ingang, de duur van het contract, het loon/salaris, de werktijden, de soort van werkzaamheden, de proeftijd en de opzegtermijn. Wel ondertekenen zo’n contract, anders is het niet rechtsgeldig.

Wat zijn secundaire arbeidsvoorwaarden waard?

Behalve het (bruto) loon en de tijd die daarvoor wordt gewerkt, staan in een arbeidscontract vaak ook nog secundaire arbeidsvoorwaarden. Meestal worden die niet direct in geld uitgedrukt, maar ze zijn wel geld waard. Bijvoorbeeld onkostenvergoeding, reiskostenvergoeding, auto en telefoon van de zaak, (gratis) deelname aan bijscholing, verlof bovenop het wettelijke minimum, flexibele arbeidstijden, mogelijkheid om thuis te werken.

Wat noem je in je cv?

 • Natuurlijk je persoons- en adresgegevens
 • Datum waarop je CV is gemaakt
 • Je opleiding, ook buiten de directe werksfeer
 • Sociale activiteiten waaruit je maatschappelijke engagement blijkt, daarbij vrijwilligerswerk en stages inbegrepen
 • Talenkennis, actief en passief (kunnen lezen en begrijpen)
 • Computerkennis en –vaardigheid
 • Kennis en gebruik van sociale media

Meer over cv’s – Check Monster.com

Waaraan moet een sollicitatiebrief voldoen?

De sollicitatiebrief is een dekbrief, die je cv begeleidt. De sollicitatiebrief refereert aan de reden van de sollicitatie, of de aanleiding: advertentie, tip van vriend of kennis, familielid. In dit korte briefje maak je ook meteen duidelijk dat je weet wat het bedrijf en de functie inhouden: je moet herkenbaarheid bieden, de geadresseerde moet meteen zien dat je je in diens positie hebt verplaatst, zijn werk, zijn behoefte, zijn vraag hebt begrepen. Het moet een nette brief zijn, met alles erop en eraan. De brief moet je dateren en ondertekenen.Let op: de brief is zelden een brief, veel vaker een email.

Meer over een sollicitatiebrief, check Monster.com

Maakt het wat uit hoe je er uit ziet?

Een nette, goed verzorgde verschijning is handig en verstandig. Voor sommige functies is fysieke schoonheid (altijd ook een kwestie van smaak) een voordeel of zelfs een vereiste. In veruit de meeste functies komt het aan op representatief optreden, correcte omgangsvormen, zelfverzekerdheid door zelfvertrouwen, creativiteit, vindingrijkheid, doorzettingsvermogen en van aanpakken weten.

Vraag advies aan je omgeving.

Onderhandelen over salaris

Onderhandelen staat iedereen vrij. Onderhandelen over salaris is slim. Bereid je goed voor. Praat met familie, collega’s, oriënteer je online. Doe de Salaris Check op deze website. Lees de cao, als die er is. Maak vervolgens een wensenlijstje: wat is cruciaal, wat is minder belangrijk als het er op aankomt. Onderhandelen is geven en nemen (misschien wil je niet op zaterdag werken, maar wel als je dan iets meer verdient). Oefen een gesprek met familie, vrienden.

Realiseer je dat de uitkomst telt in onderhandelen. Een leuk gesprek, maar uiteindelijk niks op papier, betekent niet zoveel.

En het idee dat vrouwen niet horen te onderhandelen, is achterhaald. In veel landen, in veel grote bedrijven functioneren vrouwen al lang in (zeer) hoge functies. Reken maar dat deze vrouwen hebben leren onderhandelen.

Functioneringsgesprek en loonverschil

In grotere, meer complexe, bedrijven worden jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprekken gehouden. Neem die gesprekken serieus. Je inkomen en toekomstige carrière – en dus uiteindelijk je geld - kunnen er vanaf hangen. Check de cao en/of bedrijfsreglement van tevoren. Dergelijke gesprekken zijn de ideale momenten om je positie te verbeteren. Dat betekent: bereid je voor op zo’n gesprek. Maak weer een wensenlijstje. Meer loon? Meer vrije tijd? Meer opleidingskansen?

Bedenk dat elk voordeel dat je in zo’n gesprek behaalt niet alleen voor het komende jaar geldt, maar in principe doorwerkt in alle jaren die nog gaan komen.

Over salaris onderhandelen bij een kleine baan?

Een kleine baan hoeft geen onbelangrijke baan te zijn. Bereid je voor. Check of een kleine baan kans op een grote baan biedt, kans op deelname aan een pensioensysteem, kans op goed betaalde overuren, kans op een goede reiskostenregeling, kans op deelname aan een kinderopvangregeling.

loading...
 
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Loading...
<!-- /15944428/loonwijzer.be/loonwijzer.be_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>