Grafische sector

Coördinerende taken voor ervaren drukker

Drukkerij Van Wijland in Utrecht drukt handels- en reclamedrukwerk. Er werken 37 mensen. Enkele jaren geleden kwamen er nieuwe digitale drukpersen. Daarmee werd één van de drukkers overbodig. Van Wijland wilde deze 53-jarige drukker toch in dienst houden vanwege zijn ervaring en vakkennis. Bovendien wilde het bedrijf het drukproces beter stroomlijnen.

De drukker had al eens aangegeven dat het werk hem zwaarder viel. Dat kwam mede omdat zijn echtgenote ernstig ziek was. Het bedrijf wilde nu zijn ervaring benutten om het drukproces beter te coördineren. Hij doet nu steeds meer voorbereidende werkzaamheden. Ook volgde hij een training bij een machineleverancier, de opgedane kennis bracht hij over in het bedrijf. Met deze extra man nam de flexibiliteit in de productie toe.

De drukker is zeer content met zijn nieuwe functie. Het coördinerend en voorbereiden is geen volledige dagtaak. Voor de helft van de tijd valt hij bij ziekte of vakantie in aan één van de drukpersen. Er is daardoor altijd voldoende bezetting. Verder zocht het bedrijf nog naar andere taken en vond deze in het terugbrengen van de uitbestedingen. Bijna tachtig procent daarvan is weer terug gehaald: stansen, rillen en perforeren. Het binnenhalen van de laatste twintig procent vraagt een forse investering, maar er wordt aan gewerkt.

Door de coördinatie van de voorbereiding is de productie op de afdeling verbeterd. De planning van opdrachten en inkoop van materiaal is nu beter. Al het voor een opdracht noodzakelijke materiaal staat vooraf klaar bij de machine.

Ontleend aan: Best practices innovatie en vergrijzing, Kenniscentrum GOC, 2005, pag. 12-13.

Vergelijk je Salaris

loading...

Tips voor 55-plus en 45-plus:

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>