Conflict op je werk

Conflict met je baas: meld je je ziek of kies je voor mediation? Ga verstandig om met een conflictsituatie, werk aan een oplossing, hou een logboek bij en schakel een deskundig bemiddelaar in.

15 procent van de werknemers heeft wel eens conflicten gehad met de directe leidinggevende, en 15 procent met collega's. Laten we er geen doekjes om winden: bij een conflict met een leidinggevende trek je als medewerker vaak aan het kortste eind. Slikken dus... of?

Wie een conflict heeft, is niet ziek

Bij een verziekte werksituatie ligt jezelf ziek melden voor de hand. Het aantal ziekmeldingen in verband met arbeidsconflicten ligt tussen de 70.000 en 100.000 per jaar. Maar wie een conflict heeft, is niet ziek, oordelen bedrijfsartsen. Grote kans dat ze 'mediation' voorstellen. Dat is bemiddeling door een mediator, een onafhankelijke, professionele bemiddelaar, gespecialiseerd in arbeidsconflicten.

Mediation

Het gaat er bij mediation om dat je weer een zakelijke, werkbare relatie krijgt. Dikke vrienden met je leidinggevende hoef je niet te worden. Bij mediation dragen jij en je leidinggevende onder professionele begeleiding ideeën aan voor de oplossing van het conflict. Je raakt weer 'on speaking terms' met elkaar. Mediation kan een gang naar de rechter voorkomen. En ook rechters stellen steeds vaker mediation voor. Ruim 60 procent van de zaken die rechters naar een mediator doorverwijzen, krijgen een gedeeltelijk of geheel goede afloop. Lees meer over mediation en over mediation naast rechtspraak. Hier staat ook een zelftest om te kijken of mediation iets voor jouw situatie is.

Tips voor conflicthantering

'Wil je van kwaadheid iemand verscheuren? Tel rustig tot tien en er zal niets gebeuren.' Naast deze volkswijsheid kun je ook een stappenschema en andere tips gebruiken. Dat helpt je om met wat afstand naar je situatie te kijken. Advies is onder meer: schrijf op hoe het conflict is ontstaan en houd een logboek bij. Dat helpt je als aan je bedrijfsarts, een mediator of onverhoopt zelfs een advocaat de zaak moet uitleggen. Je kunt ook naar het arbeidsomstandighedenspreekuur van de bedrijfsarts.

Arbeidsconflict of uitdaging?

'We zouden het woord conflict veel meer moeten verbinden met competitief zijn en ontwikkelingskansen. Competitie, visieverschil en belangenconflict zijn juist de belangrijkste ontwikkelingsmomenten van individu en organisatie.' Zoiets kan natuurlijk alleen een psycholoog uit zijn mond krijgen. Maar toch, een beetje positiviteit kan nooit kwaad.

Als alleen ontslag rest

Een conflict kan verder werken bij je baas soms echt onmogelijk maken. In dat geval heb je met een ontslagvergoeding tenminste nog enige genoegdoening. Je werkgevergever moet toestemming van de rechter krijgen als hij je wil ontslaan. Als de rechter van mening is dat het allemaal aan de werkgever te wijten is kan hij een hogere vergoeding dan de wettelijke transitievergoeding toekennen. Je kunt ook, al dan niet gesteund door een rechtshulpverlener, zelf onderhandelen over je vertrek. Probeer dan een beëindigingsvergoeding af te spreken die hoger is dan de transitievergoeding: je spaart de werkgever immers de kosten van de gang naar de rechter uit. Verdiep je in de financiële consequenties: kijk onderaan de pagina van het Nibud over ontslagvergoeding

Toch maar een andere baan

Het gras kan elders écht groener zijn. Hoe de zaak ook afloopt, kijk wat er aan vacatures beschikbaar is.

Vergelijk je salaris

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>