Toegang tot levensloopregeling per 2012 afgeschaft

De levensloopregeling is per januari 2012 afgeschaft. Lees hier wat het inhield en hoe je hier nu voor kan sparen.

Ouderschapsverlof, studieverlof, zorgverlof, sabbatical. Met de levensloopregeling kon je sparen voor elke vorm van verlof. Wie voor 2012 niet meedeed kan niet langer toetreden tot de levensloopregeling. Het was de bedoeling dat in 2013 in plaats daarvan vitaliteitssparen mogelijk zou worden. Daar heeft het kabinet Rutte/Asscher echter van afgezien.

Elk jaar iets apart zetten voor verlof later

Met de levensloopregeling kon je elk jaar maximaal 12 procent van je brutoloon sparen. Het spaartegoed mocht oplopen tot maximaal 210 procent van je bruto jaarsalaris. Het gespaarde geld kon je alleen gebruiken om je te laten doorbetalen tijdens verlof of vervroegd pensioen. Deelnemers die op 31 december 2011 minder dan 3000 euro hadden gespaard konden daarna niet meer bijstorten. Andere deelnemers wel: die kunnen gebruikmaken van de levensloopregeling totdat ze de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken.

Fiscaal voordeel

Op het moment dat je geld inlegde voor levensloop, betaalde je over het ingelegde bedrag geen loonbelasting en slechts een deel van de sociale premies. Wanneer je het geld laat uitkeren voor een verlofperiode betaal je er wel belasting over. Maar: voor ieder jaar dat je hebt meegedaan aan de levensloopregeling - tot 2012 - betaal je 191 euro minder belasting.

Spaarloon óók afgeschaft per 2012

Je kon niet tegelijk én aan de levensloopregeling én aan de spaarloonregeling deelnemen. De spaarloonregeling is per 2012 afgeschaft. Als je wilde, kon je het spaarloontegoed in januari 2012 opnemen. Je kunt het ook op je spaarloon-bankrekening laten staan, tot het er vier jaar op heeft gestaan. Voordeel daarvan is dat het niet meetelt voor de belastingheffing in box 3.

Verlof is geen recht

Er zijn maar een paar soorten verlof waarop je wettelijk recht hebt. De belangrijkste zijn ouderschapsverlof, adoptieverlof en zorgverlof. Voor andere soorten verlof, zoals een sabbatical of studieverlof moet je eerst toestemming vragen aan je werkgever. Met toestemming kun je tot 2022 of later je levenslooptegoed aanspreken als inkomen tijdens onbetaald verlof.

Ander doel nu mogelijk

Het is vanaf 1 januari 2013 mogelijk om het tegoed op de levensloopspaarrekening voor een ander doel dan verlof te gebruiken. Wie het tegoed in één keer opneemt betaalt over 80% daarvan belasting. Doorgaan met sparen (bijstorten) is dan niet meer mogelijk. Het is ook mogelijk tot 1 januari 2022 door te sparen en het tegoed gespreid op te nemen. Dan gelden de normale regels voor de belastingheffing over het tegoed.

Meer informatie hierover vind je op Rijksoverheid.nl.

Vergelijk je salaris

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>