CAO-onderhandelingen - CAO database - Nederland (nl_NL)

Collectieve onderhandelingen zijn cruciaal voor loonvorming en arbeidsvoorwaarden, maar er is weinig bekend over wat precies is afgesproken.
COLBAR-EUROPE heeft tot doel de kennis over de inhoud van CAO's te verbeteren.
Het project verzamelt, annoteert en vergelijkt collectieve arbeidsovereenkomsten.
Het doet dit voor EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten en op Europees niveau.
COLBAR-EUROPE ontving financiering van de Europese Commissie - Arbeidsverhoudingen en sociale dialoog. - Maart 2019 - April 2021 (VS/2019/0077)

Uitleg - CAO database - Nederland

Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst?

Wanneer vakbonden en werkgevers of werkgeversorganisaties onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, onderhandelen ze collectief.
Het schriftelijke document dat het resultaat is van dergelijke onderhandelingen is een collectieve arbeidsovereenkomst.
Overeenkomsten kunnen op bedrijfsniveau worden ondertekend, op sectoraal of interprofessioneel niveau of op nationaal niveau.
Waar staat dat er een recht is op collectieve onderhandelingen?
Het recht op collectieve onderhandelingen is een van de fundamentele arbeidsrechten vastgelegd in twee kernverdragen van de ILO, de Internationale Arbeidsorganisatie.
De twee conventies zijn de vrijheid van vereniging en de bescherming van het recht om te onderhandelen uit 1948 (nr. 87) en het recht van werknemers om zich te organiseren en collectieve overeenkomsten af te sluiten uit 1949 (nr. 98).
ILO behandelt de kwestie ook via de Conventie uit 1981 inzake collectieve onderhandelingen (nr.154) en de bijbehorende Aanbeveling (nr.163).

Waarom een database met collectieve overeenkomsten?

Het belang van collectieve overeenkomsten wordt wereldwijd erkend, maar slechts enkele landen in de wereld houden een database bij van de bepalingen die in deze overeenkomsten zijn overeengekomen.
En zelfs in die gevallen - bijvoorbeeld van het Verenigd Koninkrijk, Nieuw Zeeland, Nederland, Brazilië - zijn de databanken niet vergelijkbaar tussen de landen.
Het WageIndicator team verzamelt en codeert overeenkomsten zodat ze wereldwijd vergelijkbaar zijn.
Sinds 2013 - toen de database begon - was ze een essentiële onderdeel in activiteiten, rapporten en projecten.
Hoe worden overeenkomsten verzameld en gecodeerd?
Het WageIndicator team verzamelt overeenkomsten van onderhandelende partijen of van internet en uploadt de teksten in zijn database.
Voor elke overeenkomst past het team een codeerschema toe met twaalf onderwerpen:

 • Gegevens over algemene afspraken
 • Naam van de functie
 • Sociale Zekerheid en Pensioenen
 • Scholing
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Gezondheidszorg en medische hulp
 • Arbeid en zorg regelingen
 • Kwesties rond de gelijkheid tussen mannen en vrouwen
 • Lonen
 • Arbeidsuren
 • Onder cao vallend

Voor elk onderwerp wordt de relevante tekst geïdentificeerd en opgeslagen in de CAO Database in een proces dat bekend staat als "tekstannotatie".
Het coderingsschema voor de twaalf onderwerpen bestaat uit 749 variabelen.
De resulterende codering en de volledige tekst worden gepubliceerd op de nationale WageIndicator website in de nationale taal
Het coderingsschema is ook beschikbaar in het Engels.
Een web tool maakt het mogelijk om CAO's binnen en tussen landen te vergelijken.

Waarvoor kan de database worden gebruikt?

Deel de inhoud van collectieve overeenkomsten door teksten en gecodeerde schema's online te publiceren, werkgevers en werknemers de mogelijkheid te geven om volledige teksten te lezen en de bepalingen te begrijpen
Vergelijk bepalingen tussen bedrijven, sectoren en landen
Controleer de naleving van CAO's met de nationale arbeidswetgeving en kijk of ze beter zijn dan de wet
Vergelijk collectief overeengekomen lonen met minimumlonen
Train onderhandelaars bij het analyseren en toepassen van de collectieve overeenkomsten
Vind de beste clausules en maak model CAO's

Stuur uw CAO's naar ons kantoor

Email: office@WageIndicator.org
Meer informatie over de CAO database

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>