Wat is seksuele intimidatie?

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 16-08-2022

Wat is seksuele intimidatie?

Seksuele intimidatie wordt gedefinieerd als onwelkome en ongewenste seksuele toenadering, vragen om seksuele gunsten en ander verbaal of lichamelijk contact dat een vijandige of aggressieve omgeving schept. Het kan ook worden gezien als een vorm van geweld tegen vrouwen (en mannen, die ook slachtoffer van seksuele intimidatie kunnen zijn) en als discriminerende behandeling. In de definitie draait het om het woord 'onwelkom'.

Seksuele intimidatie kan verschillende vormen aannemen, van lichamelijk geweld tot meer subtiele vormen van dwang - iemand tot iets dwingen wat die persoon niet wil. Het kan zich herhaald voordoen als steeds maar weer seksueel getinte 'grapjes', keer op keer (ongewenste) uitnodigingen om mee uit te gaan, of ongewenst flirtgedrag met een seksuele lading. Het kan ook eenmalig zijn, een incident - een ongepaste aanraking of betasten, tot aan seksuele aanranding of verkrachting toe.

Gaat het altijd en direct over iemands geslacht of seksuele geaardheid?

Ja - seksuele intimidatie is gedrag dat direct betrekking heeft op het geslacht of de seksuele geaardheid van de persoon die wordt geintimideerd. Daarom ook wordt het gezien als discriminatie.

Een onderzoek van de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie van de VN) zegt hierover: 'Seksuele intimidatie is onlosmakelijk verbonden met macht en doet zich vaak voor in samenlevingen waarin vrouwen worden gezien als seks-objecten en tweederangs burgers'. Een veelvoorkomend voorbeeld is dat vrouwen een baan, promotie of loonsverhoging krijgen in ruil voor seksuele gunsten. Een ander voorbeeld is intimidatie op straat, van nafluiten en ruwe grappen schreeuwen tot en met aanranding en verkrachting.

Een belangrijk onderscheid is dat tussen seksuele intimidatie en flirtgedrag of relaties met wederzijds goedvinden. Intimidatie is altijd onwelkom gedrag, schendt de gebruikelijke omgangsvormen, leidt tot zich belaagd voelen en kan in sommige gevallen lichamelijk en emotioneel gevaar opleveren. Het slachtoffer kan zich geintimideerd, ongemakkelijk, beschaamd of bedreigd voelen.

Wat valt onder seksuele intimidatie?

Verschillenden landen en rechtssystemen hanteren verschillende definities van seksuele intimidatie, maar in het algemeen vallen de volgende vormen en gedragingen er onder:

 • seksueel getinte of schuine moppen tappen
 • het tonen of verspeiden van seksuele plaatjes
 • brieven, berichtjes, emails, telefoontjes of ander materiaal van seksuele aard
 • mensen fysiek 'de maat' nemen
 • seksueel getint commentaar op iemands uiterlijk, lichaamskenmerken of kleding
 • nafluiten
 • seksueel geladen geluiden of gebaren, zoals zuigen, wenken of paarbewegingen
 • (in)directe dreigementen of omkoperij om iemand tot seksuele diensten over te halen
 • bij herhaling een ander mee uit vragen of om seks te hebben
 • iemand voor teef, hoer of slet uitmaken
 • intimiderend staren (naar borsten of billen - ook bij een man)
 • ongewenste vragen over iemands seksleven
 • ongewenste aanrakingen, omhelzingen, kussen, betasten of tegen iemand oprijen
 • iemand stalken
 • zichzelf openlijk seksueel betasten
 • seksuele aanranding
 • molesteren
 • verkrachting.

Waar doet seksuele intimidatie zich voor?

Seksuele intimidatie kan zich overal voordoen - op het werk, op de universiteit, op straat, in winkels, in uitgaansgelegenheden of in het openbaar vervoer, op een vliegveld, zelfs thuis. In essentie is het elke onwelkome seksuele toenadering, waar die ook maar plaats vindt in het openbaar zowel als privé.

Zijn het alleen maar mannen die vrouwen intimideren?

Nee. Vrouwen kunnen mannen seksueel intimideren, mannen andere mannen en vrouwen andere vrouwen. Intimiderend gedrag is niet voorbehouden aan mannen alleen.

Seksueel intimiderend gedrag kan komen van werkgevers, collega's op het werk, klanten, vreemden, familieleden, zogenaamde 'vrienden', een groep, of van een functionaris tijdens een sollicitatiegesprek. Er bestaat geen 'blauwdruk' of model voor, het komt in allerlei situaties voor, er zijn veel verschillende types die zich er schuldig aan maken.

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>