Seksuele intimidatie en huispersoneel

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 16-08-2022

Huispersoneel is het meest kwetsbaar voor misbruik op de werkplek. Dat is het gevolg van hun isolement (werk als eenling in een huishouden) en de aard van het werk (relatief ongeschoold). Mede hierdoor is huishoudelijk personeel onderworpen aan allerlei vormen van onrechtvaardige behandeling en uitbuiting, varierend van lange werkdagen tot onderbetaling. Veel vrouwen en meisjes, overal ter wereld, werkzaam in particuliere huishoudens krijgen te maken met een stuitende serie misbruiken. Seksuele intimidatie is daar slechts één van.

Seksuele intimidatie kan erin bestaan dat de werkgever of een lid van diens huishouden seksueel getinte grappen of toespelingen maakt, commentaar levert op de kleding of figuur van de huishoudster, obscene geluiden maakt zoals nafluiten, de werkster betast, seksuele gunsten eist in ruil voor de baan, of overgaat tot verkrachting.

Huishoudelijk personeel kan zulke voorvallen eigenlijk nergens melden, omdat ze in isolement hun werk doen en omdat het hun woord is tegen dat van de pleger, terwijl er zelden of nooit sympathiserende getuigen zijn. Bovendien moeten ze vrezen voor ontslag als ze dergelijke voorvallen melden.

In deze werksituatie (waarin een personeelafdeling ontbreekt) moet seksuele intimidatie tegen een huishoudster dan ook worden behandeld als een misdrijf. Maar dit gebeurt hoogst zelden, uit angst voor represailles, vrees voor ontslag of om niet gehoord te worden.

Huishoudelijk personeel bestaat uit werknemers die recht hebben op een werkplek vrij van seksuele intimidatie.

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>