Seksuele intimidatie op het werk

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 16-08-2022

Wat is seksuele intimidatie op het werk?

Seksuele intimidatie kan zich op elke werkplek voordoen, in fabrieken, winkels en op scholen. Of de intimidatie nu wordt gepleegd door een manager, een collega, of een klant, opdrachtgever, aannemer of (ver)koper, als dat gedrag bedreigend is of het werk verstoort, wordt dat beschouwd als onwettige seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie op het werk verschilt van seksuele intimidatie in het algemeen omdat het direct betrekking heeft op de manier waarop iemand zijn brood verdient. Vaak wordt het gebruikt als een vorm van machtsuitoefening en het kan zich voordoen op enig moment in een loopbaan, vanaf de sollicitatie en aanstelling tot en met promotie ja of nee.

Seksuele intimidatie kan bestaan uit toespelingen of voorstellen, zoals hoger geplaatsten die seksuele gunsten vragen van lager geplaatsten. Het kan er ook uit bestaan dat vrouwelijke werknemers bedreigd worden in hun baanzekerheid of positie. Of een vrouwonvriendelijke werksfeer scheppen door seksistische grappen en opmerkingen, of seksistische dan wel pornografische plaatjes op te hangen.

Seksuele intimidatie op het werk kan de slachtoffers belemmeren om een inkomen te verwerven, hun werk naar behoren uit te voeren of zich in hun werk te ontplooien. Als er geen halt aan wordt toegeroepen kan seksuele intimidatie op het werk ontaarden in gewelddadig gedrag.

Is seksuele intimidatie een schending van mensenrechten?

Ja. Geweld op het werk is een schending van mensenrechten, net zo goed als sekse-gerelateerd geweld. Seksuele intimidatie wordt beschouwd als een schending van de mensenrechten, van man en vrouw. De aanpak moet gaan tot de wortels van zulke discriminatie die per regio, cultuur en samenleving verschillend kunnen zijn.

Wie kan slachtoffer worden van seksuele intimidatie op het werk?

Alle werknemers en werkgevers, los van geslacht of positie kunnen het slachtoffer worden. Niettemin zijn vrouwen in het algemeen kwetsbaarder omdat ze vaker laagbetaald, laag ingeschaald en minder prestigieus werk doen, in vergelijking met mannen. Maar ook vrouwen in hogere posities kunnen slachtoffer worden van seksuele intimidatie.

Seksuele intimidatie kan ook zelfstandigen treffen, bijvoorbeeld als slachtoffer van een klant of een leverancier.

Wie kan zich schuldig maken aan seksuele intimidatie op het werk?

Alle werknemers en werkgevers, los van geslacht of positie kunnen er zich schuldig aan maken, niemand uitgezonderd. Dus: bazen, collega's, klanten, leveranciers, aannemers, personeelsfunctionarissen en nog anderen.

Seksuele intimidatie op het werk kan zich dus overal voordoen, maar in sommige sectoren zijn de risico's groter, zoals:

  • mannensectoren (bijvoorbeeld leger, politie, bouw);
  • banen die worden geassocieerd met dienstbaarheid (bijvoorbeeld verpleging, massagetherapie, horeca);
  • eenzaam werk (bijvoorbeeld inwonend huispersoneel)
loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>