Uitbetaling van salaris

De uitbetaling van je salaris en andere vergoedingen is belangrijk om goed geregeld te hebben. Er zijn ook niet voor niets regels voor. Check de vragen die bezoekers over het uitbetalen van het loon, vakantiedagen en persoonlijke toeslagen hebben en kijk of jouw werkgever aan de regels voldoet.

Weekloon  

Mijn werkgever en ik zijn een 4-wekelijks loon overeengekomen. Mag hij dit verdeeld over de weken betalen? Dus elke week een kwart? Mag hij ook loon inhouden bij ziekte of vakantiedagen? 

Op zich is het toegestaan om een weekloon te betalen in plaats van een vierwekenloon of een maandloon. Als je onder een cao valt, staan daarin de spelregels wat je werkgever mag doen bij ziekte. Als je niet onder een cao valt, hoeft de werkgever de eerste twee dagen (wachtdagen) van elke ziekteperiode geen loon te betalen. Voor de rest van de ziektedagen hoeft hij niet meer dan 70 procent van het loon te betalen (met het wettelijke minimumloon als ondergrens). Dat kan hij verrekenen via looninhouding voor de twee wachtdagen. Je werkgever kan ook voorstellen dat je vakantiedagen inlevert voor die twee wachtdagen, maar daarmee hoef je niet akkoord te gaan.

Wanneer salaris?

Ik ben op de eerste van de maand begonnen bij mijn nieuwe baan. Hoor ik dan niet aan het eind van deze maand mijn salaris te krijgen? Ik heb namelijk nog niks ontvangen!

In principe hoor je inderdaad aan het eind van elke maand salaris te ontvangen en bij de eerste keer in ieder geval een loonstrookje. De wet geeft de werkgever echter enige speling. De werkgever mag niet later uitbetalen dan aan het eind van de derde maand. Dit moet wel schriftelijk worden overeengekomen tussen je werkgever en jou.

Uitbetaling vrije dagen

Ik val onder de cao Metaal en Techniek. Dit jaar hebben we recht op crisisbestrijdingsdagen. Dit houdt in: 3,5 vrije dagen extra bij een fulltime dienstverband óf 1,5 procent van je jaarsalaris uitgekeerd in geld. Dit moet in overleg worden vastgesteld. Als dan wordt besloten om de dagen in geld uit te keren, moet dit voor 1 oktober worden overgemaakt. Wij zijn echter niet op de hoogte gesteld van de vrije dagen, maar hebben de dagen in september uitbetaald gekregen. Nu heeft het management zich bedacht en moeten we toch vrije dagen opnemen. Bovendien wil de werkgever het extra loon van september inhouden op ons loon van oktober. Mag dit? 

Volgens de cao Metaal en Techniek moet overleg plaatsvinden met de ondernemingsraad (OR). Als die er niet is, dan moet dit met de bonden gebeuren. Als er met hen geen overleg is geweest, kunnen werknemers niet met crisisbestrijdingsdagen worden gestuurd. Betaling kon alleen maar plaatsvinden als voor 1 oktober geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid mensen doorbetaald thuis te laten zitten voor die crisisbestrijdingsdagen. Dat is bij jullie dus niet gebeurd. Het antwoord is dus: nee, het mag niet.

Als de werkgever die 1,5 procent toch wil inhouden op het salaris van oktober moeten de vakbondsleden zo spoedig mogelijk hun bond inschakelen. Ook de OR of een personeelsvertegenwoordiging (PVT) kan worden ingeschakeld om deze situatie te voorkomen en zo nodig juridische stappen te ondernemen. 

Persoonlijke toeslag

Ik werk 15 jaar op een pompstation en verdien ongeveer 2000 euro bruto. Tussentijds is mijn werkplek overgenomen door een ander bedrijf dat alles zou overnemen met dezelfde voorwaarden. Sinds kort hebben we een nieuwe cao via de Bovag en onder de nieuwe cao ben ik senior verkoper. Hiervoor staat een salaris van 1700 euro bruto. Op mijn komende loonstrook zal daarom 1700 euro staan en wordt de rest vermeld als toelage, tot het oude bedrag van 2000 euro. Kan dit zomaar en kom ik zo niet in de knoei met mijn pensioen? En als ik in de WW kom, gaat men dan van 1700 euro bruto uit?

Het belangrijkste in jouw situatie is dat je niet erop achteruitgaat: je blijft 2000 bruto verdienen. Als je werkloos of arbeidsongeschikt wordt, is het dagloon daarop gebaseerd. Dat geldt ook voor het pensioen. Als je nu bij het bedrijf zou komen te werken, zou je normaliter minder gaan verdienen. Vanwege je oude rechtspositie wordt voor jou echter een speciale regeling getroffen, met een persoonlijke toeslag. Je doet er goed aan om na te vragen of deze persoonlijk toeslag meegroeit met de cao-salarisstijging. Het kan namelijk ook zijn dat in het sociaal plan staat dat deze toeslag bevroren wordt tot het niveau van de andere en nieuwe werknemers bereikt is. Dat zou jou op de lange termijn benadelen.

Meer over de uitbetaling van je salaris

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>