Ouderschap en Werk

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 16-08-2022

Geboorteverlof

Binnen 4 weken na de bevalling heeft de partner van een bevallen vrouw of degene die het kind erkent, ongeacht geslacht, recht op maximaal 5 dagen betaald geboorteverlof. Gedurende deze periode wordt de partner volledig doorbetaald. Het aantal dagen geboorteverlof is gebaseerd op de wekelijkse arbeidsduur. Wanneer je bijvoorbeeld 3 dagen per week werkt, krijg je maximaal 3 dagen geboorteverlof.

In aanvulling op deze dagen heeft de partner het recht op een verlofdag om de bevalling bij te wonen, als dat een werkdag is, en een dag om het kind aan te geven bij de burgerlijke stand. De cao kan meer betaald of onbetaald verlof regelen. 

Hiernaast hebben de partners van bevallen vrouwen recht op maximaal 5 weken lang aanvullend geboorteverlof. Zij krijgen gedurende die periode 70% van het dagloon doorbetaald, vanuit het UWV, tot het maximumdagloon. Partners moeten dit verlof opnemen binnen een halfjaar na de geboorte. Het kind moet geboren zijn na 30 juni 2020.

Bronnen: Art.4:2 en 6:5(4) van de Wet Arbeid en zorg van 16 november 2001, Wet Invoering Extra Geboorteverlof 2018

Ouderschapsverlof

Werknemers hebben recht op 26 keer de wekelijkse arbeidsduur aan onbetaald ouderschapsverlof, op te nemen tot het kind 8 jaar wordt. Deze verlofperiode van 26 weken geldt per kind, ook bij meerlingen (52 weken bij een tweeling, enz.). Het recht op ouderschapsverlof is persoonlijk en dus niet overdraagbaar op de partner.

Een werknemer met een volle baan van 36 uur per week heeft recht op 26 weken (936 uur) ouderschapsverlof. De werkgever mag het opnemen van dit verlof alleen weigeren vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Meestal wordt het parttime opgenomen. Bijvoorbeeld 50% van de normale werkweek (52 weken lang 18 uur per week).

Werknemers mogen hun ouderschapsverlof ook opnemen in een kortere of langere periode of gespreid, bijvoorbeeld zes keer een maand. De werkgever mag zulke verzoeken echter vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen afwijzen. Ouderschapsverlof is onbetaald.

Een werknemer heeft recht op zes weken aaneengesloten verlof bij de adoptie van een kind of de start van pleegzorg. Het recht op dit verlof gaat in vier weken voor de adoptie en moet worden opgenomen binnen 26 weken. Als er meer dan één kind tegelijk wordt geadopteerd, verandert dit niets aan de duur van het verlof. De werkgever moet uiterlijk drie weken voor de adoptiedatum op de hoogte worden gesteld. Als de werkgever ermee instemt, kan het adoptieverlof ook gespreid worden opgenomen. Beide ouders krijgen gedurende deze periode een uitkering van het UWV van maximaal het dagloon. Ze kunnen het verlof opnemen wanneer ze een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen. De cao kan in aanvullend verlof voorzien. Er kan ook aanvullend ouderschapsverlof worden opgenomen bij adoptie en pleegzorg.

Sinds 2 augustus 2022 kunnen werknemers voor maximaal 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Het UWV keert dan 70% van het dagloon uit.

Bron: Hoofdstuk 2 en 6 van de Wet arbeid en zorg van 16 november 2001

Ouders en Flexibel Werk

De Wet flexibel werken geeft werknemers het recht om hun arbeidsduur aan te passen. De wet geeft werknemers na een dienstverband van een half jaar het recht om hun arbeidsduur te verlengen of te verkorten. Het verzoek om aanpassing moet schriftelijk gedaan worden, ten minste twee maanden voor de gewenste aanvangsdatum. Een werknemer mag zo'n verzoek eens per jaar doen. Het is geen onvoorwaardelijk recht: de werkgever mag weigeren aan het verzoek te voldoen vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. De wet geldt niet voor bedrijven met minder dan tien werknemers.

Voor meer informatie over verlof, en de mogelijkheden. 

Bron: Wet tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen. van 9 juni 2015

Wetgeving ouderschap en werk

  • Wet arbeid en zorg van 16 november 2001 / Work and Care Act of 16 November 2001
  • Wet Aanpassing Arbeidsduur van 19 februari 2000 / Working Hours Adjustment Act of 19 February 2000
loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>