Reiskostenvergoeding

Reiskostenvergoeding krijgen van je werkgever is meestal normaal maar niet vanzelfsprekend. Belastingvrij kan je werkgever je voor woon-werkverkeer en dienstreizen € 0,19 per kilometer geven.

Heb ik recht op reiskostenvergoeding?

Om daarachter te komen hoef je alleen onderstaande checklist even na te lopen:

  1. Check je cao. In veel cao's zijn afspraken gemaakt over reiskostenvergoeding. Als je onder een cao valt, dan moet je werkgever zich in ieder geval hieraan houden.
  2. Check je bedrijfsregelingen. In veel gevallen is er ook iets in het bedrijfsreglement of het handboek Personeelszaken opgenomen over reiskostenvergoeding. Deze kun je opvragen bij de afdeling P&O. 
  3. Onderhandel zelf. Val je niet onder een cao en heeft je werkgever geen bedrijfsreglement of handboek Personeelszaken, dan kun je geen reiskostenvergoeding eisen. Zorg dan ervoor dat je zelf erover onderhandelt in je sollicitatiegesprek, zodat de vergoeding in je contract wordt opgenomen.

Is de uitkomst dat je geen reiskostenvergoeding krijgt, dan is er altijd nog zoiets als reisaftrek openbaar vervoer van de Belastingdienst. Onder bepaalde voorwaarden kun je dan een bedrag van je inkomen aftrekken, maar niet als de afstand minder is dan 10 kilometer. Lees op Belastingdienst.nl hoe het werkt.

Op hoeveel vergoeding kan ik rekenen?

Belastingvrij kan je werkgever je voor woon-werkverkeer en dienstreizen € 0,19 per kilometer geven, ongeacht het vervoermiddel. Dit geldt alleen wanneer je geen auto of ov-kaart van de zaak hebt. Die € 0,19 is alleen een grens voor de Belastingdienst. Je werkgever mag je zoveel meer geven als hij of zij maar wil. Als je inderdaad meer krijgt, beschouwt de Belastingdienst alles wat je boven de € 0,19 per kilometer krijgt als inkomen waarover je belasting moet betalen.

Actueel: reiskostenvergoedingen ten tijde van corona

De tijdelijke regeling waarbij vaste reiskostenvergoedingen onbelast mochten worden uitbetaald, ook bij veel thuiswerken, is niet meer van kracht sinds 1 januari 2021. Om alsnog aanspraak te maken op een vaste reiskostenvergoeding, moet een werknemer 36 weken of 128 dagen per jaar reizen naar een vaste werkplek. In alle andere gevallen kan de werkgever de daadwerkelijke reiskosten achteraf vergoeden, bijvoorbeeld op declaratiebasis.

De Belastingdienst bepaalde dat werkgevers in 2020 vaste reiskostenvergoedingen mochten blijven uitbetalen, zonder extra heffingen. Dit was gunstig voor werknemers die (deels) thuiswerkten, in verband met COVID-19, en daardoor minder reiskosten maakten. Dit was zowel van toepassing op de vergoeding voor woon-werkverkeer met de auto en op de vergoeding van ov-abonnementen. Een voorwaarde voor het toepassen van deze regeling was dat de werkgever deze reiskostenvergoeding ook al voor 13 maart 2020 uitkeerde.

En wat als reizen meer dan € 0,19 per kilometer kost?

In sommige cao's en bedrijfsreglementen is geregeld dat je meer krijgt dan € 0,19. De vergoeding houdt dan rekening met de werkelijke kosten die je maakt met de auto. Met een kleine auto zit je al snel op  € 0,32 per kilometer of meer. Neem dus tijdens de onderhandelingen over je arbeidsvoorwaarden niet zomaar genoegen met € 0,19. Je moet weliswaar over de extra € 0,13 belasting betalen (het wordt bij je inkomen opgeteld), maar met € 0,19 kom je zeker niet uit de kosten als je elke dag op en neer rijdt.

Openbaar vervoer: alles laten vergoeden?

Reis je met het openbaar vervoer, dan kun je ook kiezen voor vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten. In dat geval is het hele bedrag belastingvrij. Hiervoor moet je wel je vervoersbewijzen bewaren of je reisoverzichten downloaden op ov-chipkaart.nl. Voordat je gaat onderhandelen over je arbeidsvoorwaarden, eerst even rekenen dus.

Maximale reisafstand

Er is geen regel over de maximale reisafstand die je vergoed kunt krijgen. De werkgever bepaalt zelf wat het maximale aantal kilometers is dat wordt vergoed. De eerste tien kilometers zijn vaak voor eigen rekening. Meestal is het zo dat conform de cao reiskostenvergoeding wordt verstrekt. De afdeling P&O van het bedrijf werkt vervolgens de details uit voor het bedrijf (de maximale afstand, de berekening bij deeltijd, of er tijdens ziekte wel of geen vergoeding wordt doorbetaald, etc.). Wil je precies weten hoeveel kilometers jij vergoed kunt krijgen? Vraag dat aan de afdeling P&O van je werkgever.

De combinatie ov en eigen vervoer

Stel, je legt je reisafstand gedeeltelijk af met eigen vervoer en gedeeltelijk met het openbaar vervoer. Dan zijn er een aantal mogelijkheden:

  1. je werkgever geeft je voor de volledige reisafstand een vergoeding van € 0,19 per kilometer (of meer);
  2. hij geeft je de werkelijke kosten van het openbaar vervoer plus € 0,19 per kilometer (of meer) die je met het eigen vervoer reist.

Wat als ik reis met de taxi, boot of het vliegtuig?

Hiervoor geldt dat je de werkelijke kosten belastingvrij vergoed kunt krijgen, dus niet slechts € 0,19 per kilometer.

Carpoolen

Carpoolen is goed voor het milieu, je portemonnee en de gezelligheid. Je hebt twee opties: een afspraak met je werkgever of een afspraak met je collega's hierover.

  1. Spreek je met je werkgever af dat jij collega's meeneemt in je auto naar het werk, dan krijg je maximaal € 0,19 per kilometer belastingvrij. Die krijg je ook voor de kilometers die je moet omrijden voor je collega's. De collega's die met je meerijden kunnen géén reiskostenvergoeding krijgen. Dan zegt je werkgever: ik heb hun toch vervoer ter beschikking gesteld? Dat ziet de Belastingdienst ook zo.
  2. Je spreekt met je collega's onderling af dat je gaat carpoolen zonder dat je er met je werkgever een afspraak over maakt. Dan kun jij als chauffeur en ook iedereen die meerijdt gewoon € 0,19 per kilometer belastingvrij krijgen. Alleen de kilometers die je voor je collega's omrijdt, krijg je dan natuurlijk niet. Dat moet je onderling regelen.

Andere vergoedingen

Wanneer je werkgever ook je parkeergeld en je deuken betaalt en meebetaalt aan de afschrijving van je auto, dan ziet de Belastingdienst dit als loon. Hier betaal je gewoon belasting over, behalve in de situatie dat je werkgever hiervoor het algemene forfait (1,2 procent) van de fiscale werkkostenvergoeding benut. Dat kan sinds 2011. Check daarvoor de Belastingdienst.

Reiskostenvergoeding bij werken op arbeidstherapeutische basis

Noch de wet, noch de meeste cao's kennen het begrip 'werken op arbeidstherapeutische basis'. Ziek is ziek, en dan werk je niet. Arbeidstherapeutisch werken is ook werken en dus hoor je reiskostenvergoeding te krijgen als je die normaliter ook krijgt.

Recht op reiskostenvergoeding met ov-jaarkaart

Je werkgever mag je ook een ov-jaarkaart of een ander ov-abonnement ter beschikking stellen. Als je deze regelmatig gebruikt om naar je werk te reizen is het een onbelaste vergoeding, zelfs als je de kaart vaak privé gebruikt.

Ben je een uitzendkracht?

Als je via een uitzendbureau werkt, dan heb je recht op reiskostenvergoeding volgens de Uitzend-cao, want dat is een arbeidsvoorwaarde.

Reiskostenvergoeding met terugwerkende kracht

Je kunt je reiskostenvergoeding met terugwerkende kracht claimen. Reiskostenvergoeding is een arbeidsvoorwaarde en de verjaringstermijn daarvan is vijf jaar.

Vergelijk je salaris

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>