Vergoedingen en overuren

Zaken als reiskostenvergoedingen, overuren en vakantiegeld kunnen veel vragen oproepen. Wij beantwoorden die van onze bezoekers!

Reiskosten na overplaatsing

Ik werk in een winkel in Groningen, in vaste dienst. Ik woon ook in Groningen. Nu word ik overgeplaatst naar Leeuwarden. Ik krijg 203 euro reiskostenvergoeding maar mijn maandkaart voor het openbaar vervoer kost 300 euro. Ik ga er dus bijna 100 euro per maand op achteruit. Mag dit zomaar?

Fatsoenlijk is het niet, maar je werkgever overtreedt geen enkele wet. Het is gebruikelijk om bij verandering van standplaats een of meerdere jaren de volledige reiskosten te betalen en dat af te bouwen als deze vergoeding hoger is dan voor ander personeel. Dit is echter niet verplicht. Als je onder een cao valt, kun je daarin opzoeken of er misschien specifieke afspraken in staan over een reiskostenvergoeding bij niet-vrijwillige overplaatsing. 

Belasting over vakantiegeld

Mijn vakantiegeld is bruto net zo veel als mijn maandsalaris. Toch houd ik netto veel minder ervan over. Hoe kan dat? Bij mijn vakantiegeld en dertiende maand staat op mijn loonstrook trouwens BijzT 40,85% Bonus, gratificatie en vakantiegeld. Wat betekent dat?

In de loonheffing (belasting) die op je normale maandloon wordt ingehouden, is rekening gehouden met heffingskortingen en de verschillende - deels lagere - tarieven van belastingschijven. Over de eerste 20.384 euro betaal je namelijk 36,65 procent belasting, daarna betaal je 38,1 procent belasting tot en met 68.507 euro. De hoogste schijf bedraagt 51,75 procent. Zoveel belasting betaal je over het deel van je inkomen dat boven de 68.507 euro ligt.

Bij vakantiegeld en bonussen gebeurt dat niet. Er is immers al in je normale maandloon rekening gehouden met het laagste tarieven. Op vakantiegeld en bonussen worden daarom loonheffing ingehouden volgens de hoogste belastingschijf die bij jouw salaris past, zonder heffingskortingen. Dat wordt dan Bijzonder tarief genoemd. Bij een modaal inkomen is dat 38,1 procent.

Bij de Belastingdienst vind je meer informatie over belastingschijven en heffingskortingen. Bekijk jouw situatie ook met de Bruto/netto Check.

Onthoud wel dat de belasting die op je salaris wordt ingehouden een voorschot is. Je uiteindelijke totale jaarinkomen is pas na afloop van het jaar bekend. Dan wordt ook pas duidelijk hoeveel belasting je echt schuldig bent. Daarom vindt de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting soms een verrekening plaats van te veel of te weinig betaalde belasting.

Uitbetalen overuren

Ik werk 16 uur per week bij een slijterij. Altijd kreeg ik mijn overuren uitbetaald, maar dat is plotseling gestopt zonder met mij te overleggen. Mag dat zomaar? In vakantieperiodes werk ik namelijk meer dan 30 uur. Kan ik erop aandringen dat ik mijn overuren uitbetaald krijg?

Het is een vreemde zaak als je de uren die je extra werkt opeens niet meer krijgt uitbetaald. Je wordt tenslotte wel voor die extra uren ingeroosterd. Heb je al gevraagd wat de reden daarvan is? Krijg je geen enkele andere compensatie voor die extra gewerkte uren? Dat moet in ieder geval. En krijg je in dat geval ook wel de vakantietoeslag, pensioenopbouw en vakantierechten erbij? Dat moet terug te vinden zijn op je salarisstrookjes. Zie de Bruto/netto Check voor een voorbeeld.

In de cao Slijterijen staat dat extra gewerkte uren ook kunnen worden gecompenseerd in extra vrije tijd. Aan de andere kant staat er ook in dat deeltijders die zeer regelmatig extra uren werken (drie maanden lang), recht hebben op uitbreiding van hun contractuele aantal uren. Wellicht is daar in jouw situatie ook sprake van. Dat zou betekenen dat je een nieuw contract zou moeten krijgen waarin een hoger aantal uren is afgesproken.

Meer over vergoedingen

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>