Afspraken met je werkgever over werktijden

Afspraken over arbeidstijden staan in de cao of zijn van het bedrijf zelf. Daarmee wordt dan het wettelijk kader ingeperkt. Bijvoorbeeld: een werkdag mag niet langer duren dan 10 uur, in 4 weken mag je max 200 uur werken, in 13 weken mag je maximaal 585 uur werken.

Geldt in jouw bedrijf of bedrijfstak een cao, dan zijn de afspraken die hierin staan maatgevend. Staat er in de cao niets over werk- en rusttijden, dan gelden de standaard wettelijke regels arbeidstijden.

Je werkgever kan ook met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging nadere afspraken maken over werktijden. De medezeggenschapsorganen hebben instemmingsrecht, ook als de werkgever iets wil wijzigen. Die afspraken moeten dan wel binnen de wettelijke kaders vallen.

 

Overwerken

Binnen de overlegregeling mag je overwerken. Je mag alleen niet langer dan twaalf uur aan één stuk doorwerken. Ook mag je niet meer dan 60 uur per week of 624 uur per dertien weken werken. Zie voor meer informatie hierover onze overwerkpagina.

 

Rusttijden

Iedere 24 uur moet je elf uur aaneengesloten kunnen rusten. Dit betekent dat je na het einde van een dienst niet binnen deze elf uur aan een nieuwe dienst mag beginnen. Als dat nodig is, mag deze rusttijd één keer in de week worden verkort tot acht uur. Normaal gesproken moet je een keer in de week minimaal 36 uur rust krijgen. Is dit niet zo, dan moet je minimaal één keer in de negen dagen 60 uur kunnen rusten. Deze 60 uur mag je werkgever eens in de vijf weken verkorten tot 32 uur. In de overlegregeling is het niet mogelijk dat je minder dan dertien vrije zondagen per jaar krijgt.

 

Recht op werkschema

Net als bij de standaard wettelijke regels arbeidstijden moet de werkgever proberen rekening te houden met je persoonlijke omstandigheden. Bovendien moet er een werkschema of rooster zijn dat je kunt inzien. Veranderingen in dat schema moet de werkgever 28 dagen van tevoren aankondigen. Mocht dit echt niet kunnen, dan moet je minstens vier dagen van tevoren horen wanneer je moet werken.

 

Vergelijk je salaris

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>