Wettelijke regels arbeidstijden

Hoe lang je maximaal mag werken en hoeveel pauze je moet krijgen, is in de wet geregeld.

Je moet als werknemer zelf in de gaten houden of je niet te veel werkt en aan de bel trekken als je denkt dat dat wel zo is. Meestal zijn er per bedrijfstak of per bedrijf aanvullende afspraken gemaakt. Deze vind je in de cao. De regels die je hieronder vindt, gelden voor werknemers van 18 jaar en ouder. Voor jongeren gelden strengere regels: zie daarvoor de Jeugdloonwijzer.

 

Hoe lang mag ik werken?

Een dienst mag niet langer duren dan twaalf uur. Een werkweek duurt maximaal 60 uur. Maak je een week van 60 uur, dan moet die wel gecompenseerd worden, want na vier weken mag je gemiddeld niet meer dan 55 uur per week hebben gewerkt en na zestien weken is het maximum 48 uur per week. Dit betekent in de praktijk dat je in sommige weken wel meer dan 48 uur mag werken, maar dat daartegenover moet staan dat je in andere weken minder werkt.


Nachtdiensten

Nachtdiensten zijn diensten waarbij in ieder geval meer dan een uur in de nachtelijke uren (tussen 00.00 en 06.00 uur) wordt gewerkt. Daarvoor gelden meer beperkingen.
 

Uitzonderingen voor zwangere vrouwen

Voor zwangere en pas bevallen vrouwen geldt extra bescherming. In overleg kunnen de werktijden worden aangepast en kunnen er extra pauzes worden ingelast. Meer informatie is hier te vinden.  


Meer over werktijden 

 

Vergelijk je salaris

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>