Opleiding en loonsverhoging

Geeft je opleiding je recht op een hoger salaris? Nee, maar doorleren kan je wel helpen om door te groeien. Dit vroegen bezoekers ons over opleidingen en loonsverhoging.

Verschil in opleiding

Ik verdien netto 800 euro minder dan mijn collega, maar we zitten op dezelfde afdeling. Hij heeft een hbo-diploma. Ik ben nog bezig met mijn mbo te halen maar rond dit over een paar maanden af. Ik doe wel dezelfde werkzaamheden die hij voorheen deed met dezelfde verantwoordelijkheden. Kan ik hier iets tegen inbrengen?

Je kunt zeker iets doen. Niet de opleiding maar de werkzaamheden behoren bepalend te zijn voor de beloning. En die werkzaamheden zijn (nagenoeg) gelijk, zo schrijf je. Volgens de wetgeving rond gelijke behandeling is het niet toegestaan mannen en vrouwen verschillend te belonen voor (nagenoeg) hetzelfde werk. Daarom ik allereerst uitleg vragen bij je leidinggevende: waarom zijn er dergelijke verschillen in salaris? Als er geen bevredigende uitleg komt, kun je het College voor de Rechten van de Mens contacteren via 030-8883888 (iedere werkdag van 10 tot 16 uur).

Verkeerde schaal?

Ik ben 17 jaar en werk in een supermarkt. Ik denk dat ik recht heb op meer salaris. Toen ik 16 was, begon ik met 32 uur werken in de week (werkend leren) en deed ik de opleiding voor verkoper. Inmiddels heb ik al 2 opleidingen voor de supermarkt gedaan. Ook geef ik nu leiding aan de vulploeg en heb ik de verantwoordelijkheid over een afdeling. Dit laatste heeft te maken met de opleiding afdelingsmanager die ik nu volg. Heb ik recht op salarisverhoging? Ik krijg namelijk nog steeds betaald als een vakkenvuller, schaal A.

Aan je relaas te zien wil je je loopbaan verder ontwikkelen in de supermarktbranche. Goed dat je na je eerste supermarktopleiding verder bent gegaan! Daarmee leg je een goede basis voor hogere beloning in de toekomst.

De loonschalen zijn gekoppeld aan de functies, zoals je zelf al schrijft. Die staan in de cao. In schaal A zijn opgenomen: aankomend verkoopmedewerker, vulploegmedewerker en aankomend kassamedewerker. Schaal B omvat verkoopmedewerker, kassamedewerkers en medewerker postservicepunt. Zoals je ziet is er geen salarisschaal voor wie leidinggeeft aan een vulploeg. Dat je nu nog in salarisschaal A zit, is dus niet zo vreemd.

Maar het is wel tijd om aan je leidinggevende te vragen wanneer je promotie kunt maken en verkoopmedewerker kunt worden. Als je dat bent, kun je mogelijk een of een paar jaar later weer doorstromen naar afdelingsmanager of eerste verkoper. Alleen het feit dat je opleidingen hebt gevolgd geeft je namelijk geen recht op een hoger salaris. Die opleiding heb je echter wel nodig om in aanmerking te komen voor functies met hogere salarisschalen.

Spelregels voor salaris

Mijn werkgever is van mening dat genoten opleiding geen invloed heeft op het salaris, maar dat het alleen gaat om de functie die je uitoefent. Klopt dat? En waar kan ik dit zwart op wit vinden? Wat zijn de factoren die het salaris bepalen? Dit maakt mijn positie in het toekomstige gesprek over loonsverhoging sterker.

Je werkgever heeft gelijk. Het is namelijk helemaal niet gezegd dat de genoten opleiding relevant is voor de functie. Waarom zou een aan de universiteit afgestudeerde horeca-medewerker meer moeten verdienen dan iemand met een mbo-opleiding? Maakt het diegene een betere horecamedewerker? 

Als het bedrijf waar je werkt onder een cao valt, staan daar de factoren in die de hoogte van het loon bepalen. Dan is er vaak sprake van functiewaardering. Functies zijn dan gekoppeld aan loonschalen. In de cao staan de spelregels voor loonsverhoging die daarbij horen. Ook is hierin opgenomen of er een beloning afhankelijk van je prestaties is (een bonus).

Valt het bedrijf niet onder een cao, dan zijn er eigenlijk weinig andere spelregels dan minstens het wettelijk minimumloon betalen. Niet wettelijk voorgeschreven, maar wel gebruikelijk, is een jaarlijkse loonsverhoging als compensatie voor de inflatie.

Meer over je salaris

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>