Cursussen Gespreksvaardigheden:

Hoe vaak maakt u mee dat één persoon alle gesprekstijd opeist? Of nog erger: dat mensen langs elkaar heen praten? Dan is er eigenlijk geen sprake van een gesprek, in ieder geval niet van communicatie! Communicatie is uitwisseling tussen twee of meer partijen, geen eenrichtingsverkeer. Ook luisteren kan een actieve bezigheid zijn. U kunt de ander sturen door het stellen van vragen en door structuur aan te brengen. U kunt samenvatten wat de ander heeft gezegd, u kunt uw gevoelens daarover delen. U kunt er ook voor kiezen om de woorden van de ander hardop te interpreteren, u kunt positief her-etiketteren. U kunt doorvragen, confronteren of kiezen voor het geven van feedback.  Bent u in staat tot parafraseren van inhoud: kunt u herformuleren om begrip te vergroten?
Bij het voeren van een gesprek is het overgrote deel van de communicatie non-verbaal. Niet alle non-verbale communicatie is lichaamstaal. Ook het stemgeluid met de eigen dynamiek (verschillen in volume) en een persoonlijke intonatie zijn niet verbaal. Tempo, ritme, volume en klankkleur brengen gevoelens en bedoelingen over. Deze ‘taalmuziek’ wordt auditief verwerkt. Mimiek (gezichtsuitdrukking) lezen mensen met hun ogen. Alleen woordkeus en zinsbouw zijn verbaal. Deze talige communicatie wordt rationeel begrepen, voor de rest is intuïtie erg belangrijk. Maar dat betekent niet dat u zich er niet in kunt trainen, erop kunt reflecteren en erover na kunt denken!

Nog niet gevonden waar je naar zocht?

Nog geen geschikte cursussen gevonden op het gebied van Gespreksvaardigheden?
Vraag via Springest ook direct informatie aan, of klik door naar de website van de partij die de cursus aanbiedt.

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>