Vrouwen: Waar en hoe moet je solliciteren?

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 07-03-2023

Wat zijn typische vrouwenberoepen?

Er is geen harde definitie voor mannen- en vrouwenberoepen. In de praktijk komt het onderscheid neer op beroepen waarin relatief meer mannen, respectievelijk vrouwen werken. Dan zijn typische vrouwenberoepen huishoudster, schoonmaakster, verzorgster, serveerster, verkoopster, caissière, verpleegster, onderwijzeres, lerares, secretaresse, receptioniste, administratief of logistiek medewerker. Hun lonen zijn relatief laag en er zijn weinig mogelijkheden om door te groeien. Daarnaast zijn er een paar beroepen met steeds meer hoogopgeleide en goed betaalde vrouwen: advocaat en rechter, pr-, marketing, communicatie-experts en in de media.

Doe de Salaris Check op deze website voor een serie beroepen naar keuze en vergelijk de uitkomsten.

Wat zijn typische vrouwensectoren?

Net zo min als er een hard onderscheid tussen mannen- en vrouwenberoepen valt te maken, kan dat voor sectoren. Toch zijn vrouwen in de meerderheid in de schoonmaak, de zorg en de medische sector, de horeca, in de detailhandel, in het basisonderwijs, en in de ondersteunende administratieve en secretariële banen door alle sectoren heen.

Doe de Salaris Check op deze website voor een serie beroepen naar keuze en vergelijk de uitkomsten.

Is er loonverschil tussen vrouwen- en mannensectoren?

Doordat in mannensectoren relatief meer mannen werken dan vrouwen, ligt het gemiddelde loonpeil in mannensectoren vaak hoger dan in vrouwensectoren.

Doe de Salaris Check op deze website voor een serie beroepen naar keuze en vergelijk de uitkomsten.

Betalen multinationals beter?

Multinationals zijn bijna altijd beursgenoteerde, grote bedrijven. Omdat ze groot zijn, betalen ze beter. Daar staat tegenover dat ze hun werknemers vaker laten overwerken zonder deze extra uren te vergoeden. Een deel van de beloning kan ook bestaan uit een jaarlijks winstaandeel of een bonus, eventueel uit te keren in aandelen van het bedrijf.

Is er loonverschil tussen de publieke en de private sectoren?

In het algemeen blijven binnen de publieke sector de loonverschillen kleiner dan in de private marktsector. De laagste functies in de publieke sector betalen over het algemeen wat beter, de hoogste wat minder goed dan in de private sector.

Verder werken er bij de overheid meer vrouwen met een hoge opleiding, terwijl het aandeel van mannen met een hoge opleiding juist minder is: 70% tegen 58%. In het bedrijfsleven liggen deze percentages veel dichter bij elkaar: 29% van de vrouwen is hoger opgeleid en 30% van de mannen. Er werken bij de overheid bovendien meer vrouwen dan mannen. Deze factoren samen zijn goed voor een veel minder grote loonkloof m/v.

Zijn vrouwensectoren gunstiger voor werkende ouders?

De sectoren waarin relatief veel vrouwen werken, bieden meestal meer grotere deeltijdbanen en/of kleinere banen. Daar komt de verruiming door flexibele werktijden nog bij. Ook flexibele werktijden komen vaker voor in vrouwensectoren dan in mannensectoren.

Waarom is een vast contract gunstig?

Een vast contract levert meer op dan een tijdelijk of flexibel contract. Natuurlijk heb je het niet altijd voor het kiezen, maar je staat een stuk sterker met een vaste baan.

Wat hoort er minimaal in een contract te staan?

In een contract staan altijd namen en adressen van de contractpartijen, de datum van afsluiten, de datum van ingang, de duur van het contract, het loon/salaris, de werktijden, de soort van werkzaamheden, de proeftijd en de opzegtermijn. Wel ondertekenen zo’n contract, anders is het niet rechtsgeldig.

Wat zijn secundaire arbeidsvoorwaarden waard?

Behalve het (bruto) loon en de tijd die daarvoor wordt gewerkt, staan in een arbeidscontract vaak ook nog secundaire arbeidsvoorwaarden. Meestal worden die niet direct in geld uitgedrukt, maar ze zijn wel geld waard. Bijvoorbeeld onkostenvergoeding, reiskostenvergoeding, auto en telefoon van de zaak, (gratis) deelname aan bijscholing, verlof bovenop het wettelijke minimum, flexibele arbeidstijden, mogelijkheid om thuis te werken.

Wat noem je in je cv?

  • Natuurlijk je persoons- en adresgegevens
  • Datum waarop je CV is gemaakt
  • Je opleiding, ook buiten de directe werksfeer
  • Sociale activiteiten waaruit je maatschappelijke engagement blijkt, daarbij vrijwilligerswerk en stages inbegrepen
  • Talenkennis, actief en passief (kunnen lezen en begrijpen)
  • Computerkennis en –vaardigheid
  • Kennis en gebruik van sociale media

Meer over cv’s – Check Monster.com

Waaraan moet een sollicitatiebrief voldoen?

De sollicitatiebrief is een dekbrief, die je cv begeleidt. De sollicitatiebrief refereert aan de reden van de sollicitatie, of de aanleiding: advertentie, tip van vriend of kennis, familielid. In dit korte briefje maak je ook meteen duidelijk dat je weet wat het bedrijf en de functie inhouden: je moet herkenbaarheid bieden, de geadresseerde moet meteen zien dat je je in diens positie hebt verplaatst, zijn werk, zijn behoefte, zijn vraag hebt begrepen. Het moet een nette brief zijn, met alles erop en eraan. De brief moet je dateren en ondertekenen.Let op: de brief is zelden een brief, veel vaker een email.

Meer over een sollicitatiebrief, check Monster.com

Maakt het wat uit hoe je er uit ziet?

Een nette, goed verzorgde verschijning is handig en verstandig. Voor sommige functies is fysieke schoonheid (altijd ook een kwestie van smaak) een voordeel of zelfs een vereiste. In veruit de meeste functies komt het aan op representatief optreden, correcte omgangsvormen, zelfverzekerdheid door zelfvertrouwen, creativiteit, vindingrijkheid, doorzettingsvermogen en van aanpakken weten.

Vraag advies aan je omgeving.

Onderhandelen over salaris

Onderhandelen staat iedereen vrij. Onderhandelen over salaris is slim. Bereid je goed voor. Praat met familie, collega’s, oriënteer je online. Doe de Salaris Check op deze website. Lees de cao, als die er is. Maak vervolgens een wensenlijstje: wat is cruciaal, wat is minder belangrijk als het er op aankomt. Onderhandelen is geven en nemen (misschien wil je niet op zaterdag werken, maar wel als je dan iets meer verdient). Oefen een gesprek met familie, vrienden.

Realiseer je dat de uitkomst telt in onderhandelen. Een leuk gesprek, maar uiteindelijk niks op papier, betekent niet zoveel.

En het idee dat vrouwen niet horen te onderhandelen, is achterhaald. In veel landen, in veel grote bedrijven functioneren vrouwen al lang in (zeer) hoge functies. Reken maar dat deze vrouwen hebben leren onderhandelen.

Functioneringsgesprek en loonverschil

In grotere, meer complexe, bedrijven worden jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprekken gehouden. Neem die gesprekken serieus. Je inkomen en toekomstige carrière – en dus uiteindelijk je geld - kunnen er vanaf hangen. Check de cao en/of bedrijfsreglement van tevoren. Dergelijke gesprekken zijn de ideale momenten om je positie te verbeteren. Dat betekent: bereid je voor op zo’n gesprek. Maak weer een wensenlijstje. Meer loon? Meer vrije tijd? Meer opleidingskansen?

Bedenk dat elk voordeel dat je in zo’n gesprek behaalt niet alleen voor het komende jaar geldt, maar in principe doorwerkt in alle jaren die nog gaan komen.

Over salaris onderhandelen bij een kleine baan?

Een kleine baan hoeft geen onbelangrijke baan te zijn. Bereid je voor. Check of een kleine baan kans op een grote baan biedt, kans op deelname aan een pensioensysteem, kans op goed betaalde overuren, kans op een goede reiskostenregeling, kans op deelname aan een kinderopvangregeling.

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>