Rechten van platformwerkers in Nederland vergeleken met Argentinië, India, Spanje en Zuid-Afrika

Hoe is het in Nederland wettelijk geregeld voor platformwerkers, in vergelijking met andere landen? Vooral van Spanje kunnen we veel leren.
Onderwerp Dekking AR NL IN ES ZA
Minimumloon De minimumloonwetgeving is niet van toepassing op platformwerkers. 0 X 0 0 0
Regulier loon Reguliere loonbetaling is opgenomen in het burgerlijk wetboek van sommige landen en op die manier van toepassing op platformwerkers. 1 1 1 1 1
Overwerkcompensatie Er zijn geen wettelijke voorzieningen wat overwerkvergoedingen betreft. 0 0 0 0 0
Vakantie en vakantiegeld Platformwerkers hebben geen recht op vakantie of vakantiegeld, behalve in Spanje, waar zelfstandigen wel verlof kunnen opnemen. 0 0 0 1 0
Soort overeenkomst Platformwerkers worden behandeld als freelancers, behalve wanneer anders wordt besloten door de rechtbank. 0 0 0 0 0
Schriftelijke arbeidsovereenkomst Platformwerkers ontvangen meestal serviceovereenkomsten, die worden gedekt door het burgerlijk wetboek. 1 1 1 1 1
Opzegtermijn Voor platformwerkers geldt geen opzegtermijn. 0 0 0 0 0
Ontslagvergoeding Platformwerkers hebben geen recht op een ontslagvergoeding. 0 0 0 0 0
Zwangerschap en werk Afgezien van Nederland en Spanje is een zwangerschapsuitkering niet beschikbaar voor platformwerkers. 0 1 1 1 0
Veiligheid en gezondheid Platformwerkers worden niet gedekt door veiligheids- en gezondheidswetgeving op de werkplek, behalve in Zuid-Afrika en Spanje. 0 0 0 1 1
Arbeidsinspectie Platformwerkers vallen niet onder de bescherming van de arbeidsinspectie, behalve in Spanje. 0 0 0 1 0
Arbeidsongevallenuitkering Een arbeidsongevallenuitkering is niet beschikbaar voor platformwerkers, behalve in Spanje. 0 0 1 1 0
Pensioenrechten Platformwerkers hebben recht op een staatspensioen in Nederland, Zuid-Afrika en Spanje. 1 1 1 1 1
Nabestaandenpensioen Nabestaanden van platformwerkers hebben recht op een uitkering in Nederland, Zuid-Afrika en Spanje. 1 1 0 1 1
Werkloosheidsuitkering Platformwerkers hebben alleen recht op een werkloosheidsuitkering in Spanje. 0 T 0 1 0
Invaliditeitsuitkering Een invaliditeitsuitkering is beschikbaar voor platformwerkers in Zuid-Afrika en Spanje. 1 0 1 1 1
Seksuele intimidatie Platformwerkers vallen onder de wetgeving aangaande seksuele intimidatie. 1 1 1 1 1
Gelijke behandeling Platformwerkers vallen onder de gelijkebehandelingswetgeving in Argentinië, Zuid-Afrika en Spanje. 1 0 0 1 1
Recht op organisatie in een vakbond Platformwerkers hebben het recht om zich te organiseren in alle landen, behalve in Zuid-Afrika. 1 1 1 1 0
Recht op collectief onderhandelen Platformwerkers hebben het recht om collectief te onderhandelen in India, Nederland en Spanje. 0 1 1 1 0
Definities:
0 = Recht niet opgenomen in de wet
1 = Recht wél opgenomen in de wet
T = Recht is tijdelijk en/of beperkt van toepassing

Meer weten? Check Loonwijzers pagina's over arbeidsrecht

En:

Update October 3, 2020

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>