Werkvereniging - Doe mee!

Werkvereniging

De Werkvereniging is het belangenplatform voor Modern Werkenden: mensen die zelf de regie willen over hun leven, hun loopbaan en hun sociale zekerheid. Mensen combineren steeds vaker studie, banen, ondernemerschap, zorgtaken en vrijwilligerswerk - of wisselen die af. Omdat alleen de traditionele polderpartijen zich hebben verenigd, worden de belangen van Modern Werkenden vaak genegeerd of naar traditionele oplossingen vertaald. Dat heeft negatieve gevolgen voor hen, voor de economie en voor de samenleving. Daar wil de Werkvereniging verandering in brengen door Modern Werkenden te verenigen en door zich actief in te zetten voor een fundamentele hervorming van de arbeidsmarkt en het sociale stelsel. Het doel is dat alle werkenden zich verzekerd weten van dezelfde basis aan zeker-heden die meebewegen met hun leven, hun werk en de keuzes die ze daarin maken. Voorwaarde daarvoor is een sociaal stelsel waarin zekerheden gekoppeld worden aan mensen in plaats van aan hun formele relatie tot de arbeidsmarkt. 

Niet zonder Jouw Stem

Door middel van Jouw Stem brengen we het hele jaar door in kaart hoe Modern Werkenden denken over onderwerpen die hen aangaan. De uitkomsten brengen we onder de aandacht van media en politiek. De resultaten uit Jouw Stem hebben er al verschillende keren voor gezorgd dat Roos Wouters in verschillende radioprogramma’s te gast mocht zijn.

Word deelnemer

Hoe meer deelnemers de Werkvereniging heeft, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen op besluitvorming die jou als Modern Werkende aangaat. Hieronder kun je lezen welke andere voordelen onze deelnemers krijgen.

Je wordt deelnemer van de Werkvereniging voor € 30,00 per jaar. Dat is gelijk aan één kopje koffie per maand!

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>