Bv oprichten als zzp'er

De meeste freelancers en zzp'ers hebben een eenmanszaak. Maar dat is niet de enige ondernemingsvorm die mogelijk is als je voor jezelf werkt. Een bv oprichten is namelijk ook een optie, al is dat niet in elke situatie de beste keuze.

Deze pagina is tot stand gekomen in het kader van:

Loonwijzer_banner_v2_Still.png

Waarom sommige zzp'ers een zogenaamde 'zzp-bv' oprichten? Je kunt genieten van een voordeliger belastingtarief, bent in principe niet aansprakelijk voor eventuele schulden en kunt 'goedkoper' investeren in je bedrijf. Daar staat tegenover dat het belastingvoordeel niet voor iedereen geldt. Je merkt het namelijk pas als je meer dan een ton winst per jaar hebt. Bovendien liggen de oprichtingskosten en administratieve lasten bij een bv hoger dan bij een eenmanszaak.

Belastingvoordeel

Als je zeer hoge winsten hebt, dan kan een bv oprichten aantrekkelijk zijn als ondernemer. Met een eenmanszaak betaal je namelijk inkomstenbelasting over de winst die je maakt na aftrek van de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. In 2021 is het basistarief 37,1%. Tot € 21.043 heb je bovendien nog een algemene heffingskorting van € 2.837. Die wordt gaandeweg afgebouwd tot het inkomen € 68.507 wordt. Vanaf € 68.508 euro betaal je 49,5% inkomstenbelasting. Hoe meer je verdient, hoe meer belasting je dus relatief betaalt. Met een bv betaal je vennootschapsbelasting over de winst. Tot € 245.000 is dat 15%, daarboven is het 25%. Bovendien betaal je inkomstenbelasting over het salaris dat je jezelf als directeur-grootaandeelhouder (DGA) van de bv uitkeert.

Door de gebruikelijkloonregeling moet het jaarsalaris dat je uitkeert aan jezelf minimaal € 46.000 zijn. In sommige gevallen kan een hoger gebruikelijk loon worden geëist door de Belastingdienst, bijvoorbeeld wanneer je veel winst maakt en 'in de markt' hogere salarissen voor vergelijkbare functies worden betaald. Als dat niet het geval was, zouden slimme ondernemers enkel dividend uitkeren aan zichzelf in plaats van loon. Dividend, een winstuitkering voor aandeelhouders, wordt namelijk gezien als 'inkomsten uit aanmerkelijk belang' door de Belastingdienst en daarover wordt 26,25% belasting geheven.

Er is wel een manier om aan jezelf minder dan € 46.000 uit te keren. Je kunt een 'verzoek tot verlaging DGA-salaris' indienen bij de Belastingdienst, waarin je met een prognose van de inkomsten en uitgaven aantoont dat je de komende periode minder dan het gebruikelijk loon kunt uitkeren. Voor start-ups geldt een veel lager bedrag, maximaal drie jaar lang (zie de Belastingdienst voor meer informatie).

Al met al betaal je bij een bv in eerste instantie meer belasting, omdat je zowel vennootschapsbelasting als inkomstenbelasting verschuldigd bent. In sommige gevallen kun je boven de 45.000 euro op jaarbasis echter dividend aan jezelf uitkeren, waarover de belasting ('over aanmerkelijk belang') lager ligt. Op een gegeven moment zorgt dit ervoor dat je juist minder belasting gaat betalen dan met een eenmanszaak. Dit omslagpunt verschilt per situatie, maar ligt over het algemeen tussen de 100.000 en 150.000 euro winst per jaar. Pas dan wordt een bv fiscaal aantrekkelijk ten opzichte van een eenmanszaak.

Aansprakelijkheid

Een bv is een eigen rechtspersoon. Praktisch betekent dit dat eventuele schulden niet op jouw rekening komen, maar op die van je bv. Wanneer je als ondernemer met een bv de rekeningen niet meer kan betalen, is je privévermogen veilig. Bij een eenmanszaak ligt dat anders: die staat namelijk expliciet op jouw naam. Als je als zzp'er met een eenmanszaak schulden maakt, ben je zelf aansprakelijk daarvoor.

Wanneer je met je onderneming veel risico loopt, bijvoorbeeld omdat je hoge kosten maakt of de inkomsten zeer onzeker zijn, dan kan een bv de manier zijn om dit risico af te dekken. Dit gaat echter wel gepaard met enkele kanttekeningen. Als je onbehoorlijk bestuur hebt gevoerd, zoals het niet (correct) indienen van de jaarrekening of het aangaan van te grote betalingsverplichtingen die niet reëel waren voor jouw bv, kun je wel aansprakelijk worden gehouden. Ook bij het plegen van (belasting)fraude kunnen de schulden op jou worden verhaald.

Investeren

Bij een bv kun je een deel van je inkomsten opsparen binnen het bedrijf. Daar betaal je dan wel vennootschapsbelasting over, maar omdat je het niet als dividend aan je bedrijf onttrekt, betaal je geen dividendbelasting. Zo houd je extra werkkapitaal over. Dat geld kun je vervolgens later gebruiken om te investeren in je onderneming en die bijvoorbeeld uit te breiden. Dit ligt anders bij een eenmanszaak: daarbij wordt al je winst direct belast. Als je flink wilt investeren in je eigen onderneming en van plan bent om te groeien, kan een bv oprichten dan ook slimmer zijn.

Bedrijfskosten

Voorheen was het startkapitaal de grootste 'kostenpost' voor het oprichten van een bv. Het verplicht inbrengen van 18.000 euro maakte de drempel voor het oprichten van een bv groot. Dat is sinds een paar jaar veranderd: elk startkapitaal is nu geoorloofd. Je zou dus je onderneming kunnen starten met 1 cent in kas. Voor het oprichten van een bv moet je wel een notaris een oprichtingsakte laten opmaken. Hierin leg je bijvoorbeeld de naam en het doel van de onderneming vast en stel je de regels rond de aandelen op. Dit gaat gepaard met notariskosten. Een eenmanszaak hoeft bij de oprichting enkel te worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hiervoor betaal je een inschrijfvergoeding van 50 euro.

Doordat een bv wettelijk verplicht is elk jaar een jaarrekening te deponeren, liggen de administratieve lasten doorgaans hoger dan bij een eenmanszaak. Zo'n jaarrekening opstellen kan veel tijd kosten en wordt daarom vaak door een accountant of administratiekantoor gedaan. Daar zijn natuurlijk wel accountantskosten mee gemoeid. Bij een simpele eenmanszaak zullen deze administratieve lasten lager liggen, omdat bijvoorbeeld een jaarrekening niet verplicht is.

Win advies in!

Overweeg je van een eenmanszaak over te gaan naar een bv? Neem dit plan dan eerst door met je (belasting)adviseur of administratiekantoor. Deze kunnen helpen om de voor- en nadelen van jouw situatie in kaart te brengen en uiteindelijk de keuze te maken.

De informatie op deze pagina is deels verstrekt door B.V. Administratiekantoor Van Tunen + Partners

Zo maak je van jouw bedrijf een succes

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>