Familiebedrijf: bedrijfsoverdracht

Nederland vergrijst, dus zullen er de komende jaren ook steeds meer ondernemers uit familiebedrijven stappen. Maar de overdracht van het bedrijf is vaak een heikele zaak. De zaak komt niet vanzelf in goede handen terecht. En familieleden kunnen zich tekort gedaan voelen.  Zoek dus een goede adviseur die zowel de zakelijke als de emotionele kant begrijpt.

 

Waardebepaling

Een belangrijke factor bij de het vaststellen van de bedrijfswaarde is de winstverwachting. Vaak wordt de winst met een bepaalde factor vermenigvuldigd. Het kan gaan om de winst voor of na belasting, of de winst voor aftrek van voor rente, belasting, afschrijvingen en aflossing van financieringen. De waarschijnlijkheid dat de toekomstige rendementen worden gehaald bepalen mede de waarde.

Omdat het lastig kan zijn een betrouwbaarheid winstprognose op te stellen, wordt soms afgesproken de definitieve waarde na de eerste twee of drie jaar te bepalen.

Naast de winstverwachting wordt de waarde verder bepaald door de waarde van de bedrijfsmiddelen en een inschatting van de waarde van de goodwill.

Andere factoren van invloed op de waarde zijn onder meer:

  • afhankelijkheid van de huidige eigenaar of directeur-grootaandeelhouder
  • samenstelling afnemersbestand en het bestaan van langlopende contracten
  • diversiteit aan geboden producten of diensten
  • personeelsopbouw
  • te verwachten noodzakelijke investeringen

Het inschatten van de bedrijfswaarde is meestal werk voor een gespecialiseerd bureau.

Afkortingen en jargon

Wie over overname van familiebedrijven spreekt, ontkomt niet aan jargon. De belangrijkste begrippen zijn:

MBI: management buy in. Mensen van buiten de onderneming kopen zich in onderneming in en nemen de leiding over.
MBO: management buy out. Het zittend management van de onderneming koopt het bedrijf en neemt het eigendom en de leiding over.
Ontvlechting: een gedeelte van de activiteiten van een onderneming wordt afgesplitst en ondergebracht in een aparte, zelfstandige onderneming.
Onroerendgoed-BV: veel gebruikt in de detailhandel; bij de beëindiging of verkoop van het bedrijf blijft het winkelpand eigendom van de overdragende partij, omdat dat fiscaal interessanter is. Ook kan het pand dienen als pensioenvoorziening van de vertrekkende eigenaar. De verhuur van het pand wordt dan ondergebracht in een aparte BV.
DGA: directeur-grootaandeelhouder(s)

 

Overname door participatiemaatschappij

Bij problemen met de bedrijfsopvolging kan management buy-out door een participatie-maatschappij een oplossing zijn. Particpatie-maatschappijen zijn geïnteresseerd in goed renderende, middelgrote familiebedrijven.
Een nieuwe trend is dat medewerkers van het familiebedrijf de onderneming runnen samen met nieuw, van buiten aangetrokken management.

 

Link bedrijfsoverdracht

Professor in familiebedrijven

Nederland heeft een hoogleraar op het terrein van familiebedrijven. Roberto Flören bekleedt sinds november 2002 deze leerstoel aan de Universiteit Nyenrode in Breukelen. Met als doel: inzicht in familiebedrijven en bedrijfsoverdracht beschikbaar maken voor familiebedrijven, dienstverleners en beleidsmakers. Flören: 'Te vaak denkt men bij bedrijfsoverdracht alleen aan opvolging in leiding. Een succesvolle opvolging in eigendom is echter veel kritischer voor de continuïteit van het bedrijf en het behouden van de harmonie in de familie. Een slecht voorbereide opvolging in eigendom kan bijvoorbeeld leiden tot aandelenversnippering, conflicten tussen kinderen, onbedoelde schenkingen en vermogensverliezen.'

Verdere links familiebedrijven

Lees verder

Familiebedrijf: met je partner

Familiebedrijf: met je kinderen

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>