Freelancer

Je kan freelancewerk verrichten en tegelijkertijd ondernemer zijn.

Ben ik als freelancer ook ondernemer?

Je kan freelancewerk verrichten en tegelijkertijd ondernemer zijn. Dat hangt er vanaf hoe de fiscus je beoordeelt. Je moet voldoen aan een aantal criteria die gelden voor ondernemerschap. Kijk daarvoor op de pagina Belasting. Wil je als ondernemer door het leven gaan, dan kun je gebruik maken van alle voordelen van het ondernemerschap. Maar je hebt ook de lasten: je bent volledig verantwoordelijk voor je eigen administratie en je belastingaangiften.

In onderstaande grafiek zie je hoe mensen zichzelf doorgaans typeren:

Zelftypering zzp-er

42 procent noemt zichzelf zzp'er. Ook zelfstandige (35 procent) en ondernemer (27 procent) worden veel genoemd. Freelancer is een typering die door 10 procent van de respondenten genoemd wordt. Personen die zichzelf typeren als ondernemer, hebben vaker een omzetstijging en tariefstijging. Ook zijn zij optimistischer.
BRON: EIM enquête zzp-ers in de crisis (2009)

Freelancen en in dienst

Ben je in dienst bij een werkgever dan ben je geen ondernemer. Maar je kan daarnaast wel nog werk verrichten voor opdrachtgevers. In dat geval verricht je freelancewerk naast je dienstbetrekking. Deze inkomsten moet je opgeven aan de belastingdienst als inkomsten uit overig werk. Je hebt geen recht op voordelen die voor ondernemers gelden (zoals zelfstandigenaftrek). En je betaalt relatief veel belasting over je freelance inkomen, want alle heffingskortingen zijn al verrekend door je baas. 

Er tussenin

De Belastingdienst wil áltijd dat je over je inkomen belasting betaalt. Heb je geen dienstbetrekking en ben je óók geen ondernemer dan mag je van de fiscus kiezen: je maakt ofwel gebruik van het winstsysteem (je betaalt belasting over de gemaakte winst). Of je gebruikt het loonbelastingsyssteem (in principe voor werknemers). Kies je voor het laatste dan moet je met je opdrachtgever afspreken dat deze loonheffing afdraagt. Je wordt dan niet als 'gewone' werknemer beschouwd door de belastingdienst, maar je valt onder de opting-in-regeling. Je kan dan geen kosten aftrekken, zoals een ondernemer dat wel kan. Maar je bent ook geen echte werknemer omdat je opdrachtgever bijvoorbeeld geen premies werknemersverzekeringen voor jou betaalt. Je hebt dus ook geen recht op een WW-uitkering bij werkloosheid of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Meer weten? Kijk op de site van de Belastingdienst.

Inschrijving bij de KvK

Als freelancer moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel, ook als je een vrij beroep uitoefent. Net als alle ondernemers moet je als freelancer een handelsnaam en rechtsvorm kiezen.

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>