Ondernemers en de zorgverzekering

Iedereen is verplicht verzekerd via de Zorgverzekeringswet. Je betaalt op verschillende manieren voor je zorgverzekering. 

Premie basisverzekering

Dit is het vaste bedrag dat je direct betaalt aan je verzekeringsmaatschappij. De premie ligt in 2020 gemiddeld op € 1415 voor het hele jaar, afhankelijk van de zorgverzekeraar die je kiest, bij een (verplicht) eigen risico van € 385. Voor maandelijkse premiebetaling moet je denken aan bedragen tussen de € 86 en de € 130. 

Het pakket van de basisverzekering is wettelijk vastgelegd, dus is bij elke zorgverzekeraar hetzelfde.

Verlaging van de nominale premie is mogelijk door te kiezen voor een hoger eigen risico. Dan gok je erop dat je geen hoge zorgkosten hebt. Je kunt het eigen risico met maximaal € 500 verhogen, tot € 885 per jaar.

Huisartsbezoek, verloskundige zorg, kraamzorg en tandheelkundige zorg voor kinderen en jongeren tot 22 jaar tellen niet mee voor het eigen risico.

Inkomensafhankelijke bijdrage

Ondernemers met een eenmanszaak of VOF betalen over hun winst een inkomensafhankelijke bijdrage van 5,75% (in 2021). Dit loopt via de Belastingdienst. Die 5,75% wordt over maximaal € 57.232 ingehouden, en bedraagt dus maximaal € 3.119.

Ondernemers met een BV betalen als werknemer van hun BV een inkomensafhankelijke bijdrage van 6,7% over hun salaris, ook weer via de Belastingdienst. Die 6,7% wordt over maximaal € 57.232 ingehouden, en bedraagt dus maximaal € 3.834. 

Zorgtoeslag

Lagere inkomens krijgen een tegemoetkoming in de vorm van zorgtoeslag. Alleenstaanden komen daarvoor in aanmerking als hun bruto-jaarinkomen in 2021 niet meer is dan € 31.138. Gehuwden en samenwonende krijgen zorgtoeslag als het gezamenlijke bruto-inkomen niet hoger is dan € 39.979.

Hoe lager je inkomen, hoe hoger de toeslag. Alleenstaanden kunnen maximaal € 1.284 per jaar krijgen. Voor samenwonenden is dat € 2.484.

Wie veel spaargeld of ander vermogen heeft, krijgt sinds 2013 geen zorgtoeslag meer (een eigen huis telt niet mee). De grens ligt op ruim € 118.000 voor alleenstaanden en bijna € 150.000 voor samenwonenden. De peildatum hiervoor is 1 januari.

Je krijgt de zorgtoeslag maandelijks uitbetaald. De hoogte wordt bepaald op basis van een schatting die je maakt van je inkomen. De overheid heeft een speciale website waarop je de hoogte van de zorgtoeslag per maand kunt uitrekenen. Als na het kalenderjaar blijkt dat je meer hebt verdiend dan je schatting, moet je de te veel ontvangen zorgtoeslag terugbetalen.

Aanvullende verzekering

Als je meer wilt dan in het basispakket zit, kun je een aanvullende verzekering afsluiten. Daarmee kun je bijvoorbeeld ook vergoedingen krijgen voor (uitgebreidere) fysiotherapie, psychotherapie of de tandarts. De premie voor een aanvullende verzekering betaal je tegelijk met de premie voor de basisverzekering aan de zorgverzekeraar. De laatste jaren is de dekking van de aanvullende verzekeringen verminderd, terwijl de premies zijn gestegen.

Meer informatie: zorgverzekering op Rijksoverheid.nl

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>