Zzp’ers in de culturele sector

Wat verdienen zzp'ers in de culturele sector? Inzicht in enkele tarieven van zzp'ers in de kunsten.

In allerlei vormen van kunst zijn zzp’ers actief: beeldende kunsten, theater en muziek. De tarieven die zij hanteren hangen sterk af van leeftijd, ervaring en vooral: hoe goed je als kunstenaar in de markt ligt. De economische conjunctuur speelt ook een rol.

Cursussen en workshops geven

Zzp'ers in de kunst ontlenen vaak een deel van hun inkomsten aan het geven van cursussen en workshops, zo blijkt uit gesprekken met enkele zzp'ers. Bij de tarieven die ze daarvoor vragen, houden ze rekening met het type opdrachtgever. Culturele instellingen hebben beperkte budgetten, dus worden er lagere tarieven gevraagd. Bedrijven hebben vaak meer geld beschikbaar en daar worden hogere tarieven gevraagd.

Uurtarief voor cursussen en trainingen

bij culturele instellingen

€ 30 - € 45

bij bedrijven

€ 50 - € 70

* Bovenstaande tarieven zijn géén adviestarieven. Er is wel een methode om je uurtarief te berekenen.

Bijzonderheden: BTW

  • Vrijgesteld van btw is het onderwijs in muziek, dans, drama, beeldende vorming en circustechnieken aan jongeren onder de 21 jaar.
  • Voor cursussen en trainingen die gericht zijn op het functioneren van de cursist in zijn werk, mag de onderwijsinstelling kiezen voor btw-heffing (het normale tarief van 21%). Als je los van een onderwijsinstelling, zelf zo'n cursus aanbiedt, ben je zelf de onderwijsinstelling. De keuze voor btw-heffing moet de instelling maken per cursus; een keuze per cursist is niet mogelijk.
  • Andere cursussen vallen onder het  21% btw-tarief.
  • Publieksoptredens van uitvoerende kunstenaars vallen onder het 9% btw-tarief.
  • Als een kunstenaar door hem- of haarzelf gemaakte kunstvoorwerpen verkoopt geldt het 6% btw-tarief.
  • Meer informatie bij BTW: tarieven en vrijstellingen op Belastingdienst.nl

Acteurs

De meeste acteurs kunnen niet rondkomen van uitsluitend werk als acteur en hebben daarom ook inkomsten uit ander werk. Dit blijkt uit het onderzoek Spelen voor de kost (Werk en inkomsten van acteurs in Nederland) uit 2010, van Naburige Rechtenorganisatie NORMA en de belangenverenigingen FNV KIEM, ACT en de Ntb. In de tabel vind je uitkomsten uit dit onderzoek.

Acteursprofiel

Soort werk

Loondienst of zzp

Modale NETTO jaarinkomen*

Deeltijdacteurs (de grootste groep: 48% van alle acteurs)

Doen allerlei soorten werk maar hebben desondanks niet veel werk. Ze besteedden jaarlijks gemiddeld slechts 42 dagen aan acteerwerk, tegen ruim 150 tot 175 bij de andere profielen, ondanks het feit dat ze meer aan stemmenwerk en rollenspel, trainingen en dergelijke deden.

Zijn meestal niet in loondienst. Werken vaak via een verloningsbureau, zijn dan geen zzp’er maar maken gebruik van de Artiestenregeling van de Belastingdienst.

€ 12.000

Theateracteurs (34% van alle acteurs)

Besteden gemiddeld ruim 170 dagen per jaar aan diverse soorten werk, maar acteren in het theater maakte daar ruim negentig procent van uit.

Werken meestal in loondienst.

€ 24.000

Rollenspelacteurs (14% van alle acteurs)

Hebben veel werk als acteur (155 dagen per jaar) maar bijna negentig procent daarvan is werk als rollenspelacteur bij trainingen en dergelijke.

Werken meestal als zzp’er.

€ 24.000

Televisieacteurs (de kleinste groep: 4% van alle acteurs)

Hebben veel acteerwerk (162 dagen per jaar). Ze treden wel eens op in theater en ook meer dan hun collega’s in bioscoopfilms, maar acteren vooral in televisieproducties: 85 procent van hun werk bestaat daaruit.

Werken meestal in loondienst.

€ 36.000

* Het modale inkomen is de inkomensklasse waarin het grootste deel van acteurs valt.

Nog wat gegevens uit Spelen voor de kost:

  • Volgens het CBS waren er in 2007 in Nederland ongeveer 3000 mensen met acteren inkomsten verdienen.
  • Aan het onderzoek deden 600 acteurs mee die tenminste 12 uur per week werken als acteur

Van de tarieven van zzp'ers in de culturele sector hebben we slechts een beperkt beeld. Help mee om de gegevens nauwkeuriger te maken en vul de Zelfstandigen Enquête in! We kunnen dan bovendien ons overzicht met uurtarieven in 50 beroepen verbeteren.

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>