Nieuwe CAO's voor uitzendkrachten

Er is een principeakkoord over de cao's voor uitzendkrachten per 1 april 2009. Er zijn afspraken gemaakt over scholing en een betere beloning van uitzendkrachten. Onder de nieuwe cao's vallen zo'n 750 duizend flexwerkers.

15 jan 2009

Er is een principeakkoord over de cao's voor uitzendkrachten per 1 april 2009. Er zijn afspraken gemaakt over scholing en een betere beloning van uitzendkrachten. Onder de nieuwe cao's vallen zo'n 750 duizend flexwerkers.

Referendum nieuwe Uitzendcao'sDe belangrijkste punten uit de nieuwe ABU- CAO:

 

 • Meer uitzendkrachten krijgen de mogelijkheid om vanaf de eerste werkdag hetzelfde loon als hun collega’s in vaste dienst te krijgen.
 • Uitzendkrachten in ploegen- en volcontinudiensten moeten op uurbasis hetzelfde loon krijgen als hun collega’s in vaste dienst.

De FNV organiseert een referendum
over het nieuwe akkoord

 • Er komen twee vaste momenten van toekenning en betaling van periodieken volgens de ABU-loonschalen: 1 januari of 1 juli. Wie het halfjaar daaraan voorafgaand tenminste 52 weken voor de uitzendonderneming heeft gewerkt, heeft recht op een extra periodiek.
 • Uitzendbureaus gaan samen met Opleidingsfonds Stoof extra aktiviteiten ondernemen om meer uitzendkrachten op te leiden.
 • Er komt er een landelijk loket voor uitzendkrachten met opleidingsvragen.
 •  Uitzendkrachten werkzaam in fase B en C komen éénmaal per 5 jaar in aanmerking voor een periodieke verkenning van hun competenties en vaardigheden.
 • In een periode van 2 jaar komen er 5000 leer/werkplaatsen voor BBL- opleidingen extra.
 • De uitzendonderneming kan een uitzendkracht zonder voldoende opleiding maximaal 1 jaar volgens het minimumloon betalen, daarna heb je recht op een periodiek extra.

Met de ABU zijn 2 cao’s afgesloten. Een cao voor 5 jaar waarin het fasensysteem, opleiding en pensioen zijn geregeld. En een cao voor 2 jaar waarin het
loon is geregeld.

De belangrijkste punten uit de nieuwe NBBU- CAO:

 • In de NBBU-cao krijgt iedereen vanaf de eerste werkdag hetzelfde loon als de vaste krachten.
 • Een betere besteding van het opleidingsbudget per uitzendonderneming (1.02% van de loonsom) en meer opleiding voor uitzendkrachten.
 • Er worden projecten opgezet voor mensen met een uitkering van de WIA, WAO, Wajong of WWB, vroegtijdige schoolverlaters zonder diploma en langdurig werklozen.
 • Er komt een regeling voor doorwerken na je 65ste.


De NBBU-cao heeft een looptijd van bijna 5 jaar.

Hou jezelf up-to-date op de pagina Uitzendwerk

loading...


Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>