Loonstrook 2015: Nettoloon stijgt voor middeninkomens (2-12-2014)

31 dec. 1969 - Het maandelijkse loonstrookje laat in 2015 voor veel huishoudens een lichte stijging zien. Ligt je brutoloon tussen de 1750 en 8000 euro per maand, dan houd je in 2015 netto meer over ten opzichte van afgelopen jaar.

Het maandelijkse loonstrookje laat in 2015 voor veel huishoudens een lichte stijging zien.

Wat je nettoloon is, kan per jaar verschillen, ook al blijft je brutoloon gelijk. Dat heeft alles te maken met de heffingen die over je salaris worden geheven. Ligt je brutoloon tussen de 1750 en 8000 euro per maand, dan houd je in 2015 netto meer over ten opzichte van afgelopen jaar. Verdien je modaal (rond de 2500 euro bruto per maand), dan stijgt je maandelijkse nettoloon met 12,84 euro. Bij twee keer modaal gaat het om een toename van 59,84 euro.

Verdien je daarentegen rond het minimumloon (1501,80 euro) of werk je in deeltijd en ligt je maandelijkse inkomen onder de 1750 euro, dan ga je erop achteruit. Voor minimuminkomens gaat dat om 9,41 euro per maand. Bij hoge inkomens, boven de 8000 euro, ligt dat bedrag rond de 12 euro.

Een van de oorzaken van de verschillen is dat een belastingverlaging voor de eerste schijf, die afgelopen jaar gold, weer is teruggedraaid. Hiervan hebben vooral de lage inkomens last. Een andere oorzaak is dat de arbeidskorting verhoogd wordt, de heffingskorting die geldt voor iedereen die werkt. Dit heeft juist een positief effect op de nettolonen.

 

Overzicht bruto/nettoloon 2015/2014

Brutoloon Netto 2015 Netto 2014 Verandering
1.000 881,50 889,58 -0,91%

1.500

1.297,42 1.306,83 -0,72%
1.750 1.474 1.458,75 1,05%
2.000 1.612,33 1.597,83 0,91%
2.500 1.890,92 1.878,08 0,68%
3.000 2.169,58 2.158,33 0,52%
4.000 2.726,83 2.681,92 1,67%
5.000 3.233,92 3.174,08 1,89%
7.000 4.114,92 4.069,77 1,11%
8.500 4.777,93 4.789,77 -0,25%
10.000 5.497,93 5.509,77 -0,21%

 

Alle lonen zijn uitgedrukt in euro's per maand.

Vergelijk je salaris

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>