Vrouw kan in een werkend leven met gemak €300.000,- meer verdienen (27-3-2014)

Vrouwennetwerk WOMEN Inc. en Loonwijzer pakken loonverschil aan

Nederlandse vrouwen verdienen gemiddeld 17,6 procent minder dan mannen. Jaarlijks neemt dit verschil met minder dan 1 procent af. Door het loonverschil te ontrafelen, maakt WOMEN Inc. duidelijk hoe het gedicht moet gaan worden. Het loonverschil in Nederland wordt voor ongeveer 10 procent veroorzaakt als gevolg van loopbaankeuzes van vrouwen, maar rond 7 procent loonverschil wordt tot nu toe ‘onverklaarbaar’ genoemd.

Jannet Vaessen, directeur van WOMEN Inc. stelt: “Het is heel duidelijk wie aan zet is om het loonverschil te dichten. Werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en de overheid moet veel actiever de wet handhaven en werkgevers in de verschillende branches durven aanspreken. Met onze campagne loonverschil richten we ons daarom op drie groepen: overheid, bedrijfsleven en vrouwen zelf.”

Vrouwen kunnen 3 ton meer verdienen

Vrouwen maken vaker keuzes in hun loopbaan die financieel minder lonend zijn. Samenwerkingspartner Loonwijzer heeft berekend dat een vrouw in een werkend leven gemiddeld €300.000,- meer kan verdienen door andere keuzes te maken. Bijvoorbeeld: vrouwen werken vaker bij een klein bedrijf (<50 werknemers) waar lonen gemiddeld lager liggen dan bij grotere bedrijven. Ook vervullen vrouwen minder vaak leidinggevende functies en onderbreken vrouwen vaker hun loopbaan vanwege zorgtaken. Om vrouwen bewust te maken van de financiële consequenties van hun keuzes heeft WOMEN Inc. de ‘Weet Wat je Waard Bent’ test ontwikkeld.

Vanaf 1 april gaat WOMEN Inc. van start met de beeldcampagne ‘Waar is mijn €300.000,-?’ en roept alle werkende vrouwen van Nederland op de ‘Weet Wat je Waard Bent’ test te doen. In de maanden april en mei vinden diverse acties richting overheid en werkgevers plaats, waaronder een expertmeeting voor werkgevers en werknemers. Ook wordt een workshop onderhandelen georganiseerd.

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>