87% zelfstandigen bang voor inkomensverlies door coronacrisis (12-05-2020)

31 dec. 1969 - Het coronavirus zorgt voor veel inkomensstress onder werkenden, vooral onder zelfstandigen mét en zelfstandigen zónder personeel. Maar liefst 87% van de Nederlandse zelfstandigen die Loonwijzers corona-enquête hebben ingevuld, is bang om komende maand minder te verdienen.

In vergelijking met werknemers met een gewoon arbeidscontract is het verschil groot. Van deze groep werknemers is slechts 11% bang om minder te gaan verdienen. Zzp’ers en andere zelfstandigen, werkenden die per definitie al met meer onzekerheid te kampen hebben, ondervinden nu dus extra de gevolgen van de coronacrisis.

Sinds de start van Loonwijzers corona-onderzoek hebben wereldwijd 8.000 mensen de enquête ingevuld, waaronder ruim 600 Nederlanders. De vragenlijst is geschikt voor iedereen die werkt of normaliter werk heeft, dus ook zzp’ers en uitzendkrachten. Vragen die voorbijkomen in de enquête zijn onder andere:

  • Moet je je werk doen vanuit huis?
  • Wordt het werk belemmerd door de coronacrisis?
  • Is de werkdruk toe- of afgenomen?
  • Ben je je baan of werk kwijtgeraakt?
  • Worden op het werk (voldoende) beschermende maatregelen genomen?

Onderzoek naar werk én privé

Naast de hierboven genoemde vragen wordt geïnformeerd naar de thuissituatie, zoals de samenstelling van het huishouden. Ook de invloed van huisdieren op de beleving van de crisis komt ter sprake. Op basis van alle antwoorden presenteert Loonwijzer dagelijks de nieuwste resultaten, met behulp van kaarten en infographics.

Stichting Loonwijzer heeft als doel om informatie over loon en arbeidsrecht via haar websites te delen en die te vergelijken op mondiaal niveau. Voor deze enquête werkt het internationale Loonwijzer-team samen met gerenommeerde onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland. Met deze data kunnen ze de ontwikkeling van de coronacrisis en de impact daarvan op de voet volgen in meer dan 110 landen.

Draag bij aan Loonwijzer-onderzoek

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>