Dit zijn de gevolgen van Rutte III voor werknemers en zzp'ers (16-10-2017)

31 dec. 1969 - Het regeerakkoord van Rutte III, het nieuwe kabinet dat eind oktober zal worden beëdigd, staat vast. Dit zijn de belangrijkste gevolgen van het akkoord voor werknemers en zzp'ers. Hiervoor moeten alle wetsvoorstellen wel eerst worden aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer.

Hoger inkomen voor werkenden

Het belastingstelsel zal voortaan nog maar twee verschillende tarieven kennen. Het eerste zal 36,93 procent bedragen, het tweede wordt 49,5 procent. Deze laatste gaat gelden bij een bruto jaarinkomen van ten minste 68.600 euro. Ook stijgen de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.

  • Zo hoog is je nettoloon onder de huidige wetgeving

Ruimer kraamverlof

Het kraamverlof, vaak ook vaderschapsverlof genoemd, wordt verlengd van twee naar vijf dagen. Partners van bevallen vrouwen zouden hierop recht moeten hebben vanaf 1 januari 2019. Werkgevers betalen gedurende die dagen het volledige salaris door. Bovendien zal een aanvullend kraamverlof worden geregeld van vijf weken. Deze verlofdagen moeten worden opgenomen in het halfjaar na de geboorte van het kind. Deze regeling zou moeten ingaan op 1 juli 2020. De partner krijgt bij het opnemen van deze dagen een uitkering van het UWV dat 70 procent van zijn of haar dagloon bedraagt, tot 70 procent van het maximumdagloon, dat het UWV elk halfjaar vaststelt.

Recht op vast contract terug naar 3 jaar

Werknemers mogen, als het aan het nieuwe kabinet ligt, tot drie jaar werken onder tijdelijke contracten. Hierna moet de werkgever de betreffende werknemer een vast dienstverband aanbieden. Rutte II verkortte deze termijn van drie naar twee jaar; die verandering wordt nu dus teruggedraaid. Wel blijven, bij het vaststellen van deze drie jaar, periodes van zes maanden of korter tussen de tijdelijke contracten in meetellen.

Mogelijkheid voor langere proeftijd

Wanneer je direct een contract voor onbepaalde tijd aangeboden krijgt van een nieuwe werkgever, mag een proeftijd van maximaal vijf maanden worden afgesproken. Dit is nu nog maximaal twee maanden. Voor tijdelijke contracten van twee jaar of jaar wordt de maximale proeftijd drie maanden. In overige gevallen blijft de proeftijd zoals deze nu is.

Direct recht op transitievergoeding

De transitievergoeding, de voormalige ontslagvergoeding, gaat gelden voor alle werknemers die een nieuw contract overeenkomen. Je hoeft dus niet twee jaar in dienst te zijn voordat je bij ontslag recht hebt op deze vergoeding. De transitievergoeding gaat wel omlaag voor ervaren krachten. Voor elk jaar dat je werkt voor je werkgever, bouw je 1/3 maandsalaris aan transitievergoeding op, ook als je langer dan tien jaar in dienst bent.

Afschaffing Wet DBA voor zelfstandigen

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) verdwijnt. De wet, waarvoor het modelcontract tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp'ers) werd geïntroduceerd, wordt vervangen door een zogenaamde opdrachtgeversverklaring. De opdrachtgever, degene die een zzp'er inhuurt, moet de werkzaamheden verduidelijken, waardoor helder wordt of sprake is van een gezagsverhouding tussen de twee partijen. De wet zal nog nader worden uitgewerkt in samenwerking met opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere betrokkenen.

Minimumtarief voor zzp'ers

Om schijnzelfstandigheid tegen te gaan en ervoor te zorgen dat zzp'ers genoeg verdienen, komt er een minimumtarief per uur voor zzp’ers. Dit uurtarief zal tussen de 15 en 18 euro liggen. Om het tarief precies te bepalen, wordt gekeken naar 125 procent van het minimumloon en de bijbehorende loonkosten of naar de laagste cao-loonschalen. Dit zal het kabinet nog nader uitwerken. Wie langer dan drie maanden minder verdient dan dit uurloon, zal worden beschouwd als werknemer. Dit betekent dat degene dezelfde rechten en plichten heeft als een standaard werknemer en bijvoorbeeld recht heeft op doorbetaling bij ziekte.

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>