Eerste exemplaar Arbeidsrechtindex 2020 van Stichting Loonwijzer overhandigd aan Mirjam de Blécourt, topadvocaat en senator (30-09-2020)

28 sep. 2020 - AMSTERDAM, 30 september – Topadvocaat Mirjam de Blécourt van het internationale advocatenkantoor Baker McKenzie en lid van de Eerste Kamer, ontving vandaag de nieuwe Arbeidsrechtindex 2020 uit handen van Paulien Osse, directeur van Stichting Loonwijzer/WageIndicator Foundation. De formele aanbieding gebeurde in kleine kring op het Amsterdamse kantoor van het gerenommeerde advocatenkantoor. Tegelijkertijd is de Index in 115 landen online gegaan.

De Index, die voor iedereen vrij toegankelijk is, is een gezamenlijke productie van WageIndicator Foundation en het ermee verbonden Centre for Labour Research. De juridische Index verschaft inzicht in de arbeidsmarktsituaties in de 115 landen waarvoor inmiddels voldoende objectieve data kon worden verzameld.

Unieke, internationale kwaliteitsstandaard

De Index is gebaseerd op de letter van de nationale wet, behandelt de geselecteerde onderwerpen uitputtend en is daarmee de eerste in zijn soort. De Index is bedoeld als een vergelijkende internationale kwaliteitsstandaard. "De veronderstelling dat alleen rijke landen tot de best functionerende behoren is een misvatting. En dat is een hoopvol signaal", aldus Paulien Osse, directeur van WageIndicator Foundation, een stichting die in Nederland al 20 jaar via Loonwijzer.nl loon- en arbeidrechtdata biedt.

De Index geeft een overzicht van de arbeidsstandaarden op thema's variërend van minimumlonen, tot werktijden, vakantie-, verlof- en publieke feestdagen, ouderschapsverlof, recht om te staken, kinderarbeid etc. De Index is daarmee een nuttig instrument om het beleidsdebat te stimuleren, aangezien het uitdagingen bloot legt en best practices toont.

De Arbeidsrechtindex maakt het werknemers gemakkelijker om het wettelijke  minimumloon en andere voor hun situatie relevante arbeidsrechten te vinden, zodat ze goed geïnformeerd zijn bij het nemen van beslissingen om hun positie te verbeteren. De Index wordt niet alleen aanbevolen voor werknemers, maar ook voor werkgevers, internationale organisaties, nationale regeringen, als ook nationale instituten, instanties en andere partijen die actief zijn op de arbeidsmarkt. 

Opvallende data en inzichten uit de Arbeidsrechtindex 2020

De Arbeidsrechtindex bestrijkt de gehele levensloopbaan van een werkend individu en toont het actueel geldende arbeidsrecht - of het deels ontbreken daarvan - in de 115 deelnemende landen. Dan blijkt dat in Canada bijvoorbeeld werknemers minder dan 3 weken vakantie per jaar krijgen, terwijl werknemers in Guinée recht op 30 betaalde vakantiedagen hebben. Of dat werkende moeders in Bulgarije na de geboorte van hun kind met een verlof van 58,5 weken wereldwijd het beste af zijn. En dat de Verenigde Staten het enige land zijn dat kersverse ouders helemaal geen betaald verlof geeft.

De Index laat zien dat in 43 van de 115 landen de maximale werkweek 57 uur bedraagt. Maar in Thailand mag de werkweek, inclusief overuren, wel 84 uur zijn. Ben je werknemer in Kenia, dan is je normale werkweek 52 uur, wat 17 uur meer is dan die van werknemers in Frankrijk, waar een werkweek van 35 uur geldt. 

Overal hebben werknemers recht of publieke feestdagen. Cambodja is recordhoudermet 27 publieke feestdagen. Vergelijk hiermee Tunesië, waar werknemers maar 6 publieke feestdagen hebben: een verschil van 21 werkdagen. In 38 landen hebben werknemers onverkort het recht om te staken. Dat betekent dus dat dit recht in 77 landen ontbreekt of ernstig aan banden is gelegd.

De Index behandelt ook een basispakket aan sociale voorzieningen waar werkers in de gig-economie aanspraak op kunnen maken, in het bijzonder waar ze als zelfstandigen of onafhankelijke contractanten worden beschouwd. Dan blijkt dat in meer dan 90% van de landen voor deze werkers toegang tot een basispakket sociale voorzieningen is voorzien.  

Arbeidsmarkt en  COVID-19

Overal ter wereld zijn de arbeidsmarkten hevig getroffen door de COVID-19 pandemie. De internationale arbeidsorganisatie ILO, een VN-agentschap, schat dat het aantal mensen wier baan is getroffen op 300 miljoen, alleen al in het tweede kwartaal van 2020. In het licht van de huidige onzekerheid op de wereldwijde arbeidsmarkt veroorzaakt door de COVID-19 pandemie, is het juist nu tijd om de bescherming van alle rechten van alle werkenden aan de orde te stellen, ongeacht het soort van dienstverband, wel of geen arbeidsovereenkomst, of de sector waarin zij actief zijn. Door de kwaliteit van de bestaande wetgeving en met name de essentiële arbeidsrechten centraal te stellen, is de Arbeidsrechtindex het instrument bij uitstek om te identificeren waar hervormingen hoognodig zijn.

Quote Mirjam de Blécourt, advocaat en expert op het gebied van Arbeid en Werkgelegenheid bij het internationale advocatenkantoor Baker McKenzie, tevens lid van de Eerste Kamer, zei bij de aanvaarding van het eerste (gedrukte) exemplaar: "Deze Arbeidsrechtindex is een nieuwe, grensverleggende bron die belangrijke juridische informatie over arbeid en werkgelegenheid vrij toegankelijk maakt voor iedereen, van werkgevers en beleidsmakers tot mensen met lage inkomens die het niet makkelijk hebben. Ik deel de visie van WageIndicator Foundation dat vrije toegang tot objectieve informatie, bijvoorbeeld over minimumlonen, maximale werktijden en ontslagrecht een eerste stap is op weg naar een meer fatsoenlijke wereld. Daarom beveel ik deze Index van harte aan."

Quote Paulien Osse, oprichter en directeur van WageIndicator Foundation, zei bij gelegenheid van de aanbieding van de Arbeidsrechtindex 2020: "Universele arbeids garantie en fundamentele bescherming van arbeidsrechten komt iedereen toe. In veel landen, verspreid over de hele wereld, ontbreekt het nu nog aan samenhangende en onafhankelijke arbeidsmarkt-informatie, die gemakkelijk is te raadplegen. Onze missie is helder: meer transparantie scheppen en die informatie toegankelijk maken, gratis. Onze droom is een voortreffelijke objectieve index voor alle landen over de hele wereld, zodat iedereen fair wordt behandeld en toegang heeft tot alle rechten die op het werk van toepassing zijn."

Achtergrond bij de Arbeidsrechtindex 

De Arbeidsrechtindex is een van de topproducten van Stichting Loonwijzer/WageIndicator Foundation, een non-profitorganisatie, opgericht in 2001. Het doel van de Index (en de Stichting) is grotere transparantie van de arbeidsmarkt ten behoeve van werknemers, vakbonden en werkgevers door het delen en vergelijken van informatie inzake minimumloon, leefbaar loon, internationaal vergelijkbaar arbeidsrecht en loopbanen. Arbeidsmarkten in kaart brengen is cruciaal, in het bijzonder in landen waarin het moeilijk is om zulke informatie in print te verkrijgen en waar werknemers geen toegang hebben tot digitale bronnen. WageIndicator Foundation opereert wereldwijd en is inmiddels actief in 140 landen. 

De Arbeidsrechtindex is werk in uitvoering. Jaarlijks zal een nieuwe editie het licht zien. Zo wordt voorzien dat volgende edities ook regelingen bevatten aangaande crèches op/nabij de werkplek, gelijke behandeling van parttimers en fulltimers e.d. Waar de eerste Index nog 115 landen omvat, is WageIndicator van plan om de dekking uit te breiden tot 140 landen in de komende jaren.

Voor meer informatie 

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>