Nederlandse lonen in 2014 gestabiliseerd (26-03-2015)

31 dec. 1969 - Amsterdam, 26 maart 2015 – In 2014 zijn de lonen in Nederland gestabiliseerd. De lonen daalden licht met 1,4 procent ten opzichte van 2013. Het gemiddelde bruto uurloon nam van € 14,60 in 2013 af naar € 14,40 in 2014. Dit blijkt uit de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index, het rapport geeft inzicht in de loonontwikkeling en arbeidsmarkt in Nederland. De sector horeca & toerisme liet met +2,9 procent juist de hoogste stijging van alle sectoren zien. In de productiesector vond met -3,7 procent de grootste daling plaats. De loontevredenheid nam in de meeste sectoren toe. In de marketing & communicatie was die het hoogst met 46 procent en in de agrarische sector het laagst, daar is slechts 22 procent tevreden. In 2014 nam het aantal bonussen in iedere sector toe. In Nederland namen ongeveer 260.000 respondenten deel aan het onderzoek.

“Het is opvallend dat de bonussen zo fors gestegen zijn, terwijl het loon gedaald is. Het lijkt er op dat werkgevers met het oog op economisch herstel een vaste verhoging niet aandurven, maar dat ze de medewerkers op een flexibelere manier willen belonen”, aldus Paulien Osse, directeur van Loonwijzer. “Er is een trend van flexibel belonen. Je kunt spreken van een nieuwe realiteit waarin zowel werkgevers en werknemers hun balans moeten vinden”, aldus Gian Zandonà, Managing Director van Monsterboard.nl.

 
Loonstijging in horeca, onderwijs en agrarische sector
In de horeca & het toerisme (+2,9 procent) en in de agrarische sector (+2,3 procent) steeg het bruto uurloon ten opzichte van 2013 het meest, het onderwijs liet met +0,6 procent een lichte stijging zien. In de productiesector (-3,7 procent), de bouw & techniek (-3,4 procent) en de juridische sector (-3,4 procent) daalde het loon juist en in de gezondheidszorg en de transport & logistiek bleef het gelijk. Het gemiddelde bruto uurloon is in Nederland het hoogst in het onderwijs (€ 16,50) en de productiesector (€ 15,70). In de horeca & het toerisme wordt met een gemiddeld uurloon van € 10,70 het minst verdiend. Ondanks dat het loon in deze sector laag is, is het aantal medewerkers met een minimumloon gezakt van 22 naar 18 procent.

Loonwijzer/Monsterboard Wage Index

2013

2014

% verschil

Agrarische sector

€   12,80

€   13,10

2.3%

Bouw en techniek

€   14,90

€   14,40

-3.4%

Onderwijs

€   16,40

€   16,50

0.6%

Financiële sector

€   15,20

€   14,80

-2.6%

Gezondheidszorg

€   14,40

€   14,40

0.0%

Horeca & toerisme

€   10,40

€   10,70

2.9%

IT & Telecom

€   15,10

€   14,70

-2.6%

Juridische sector

€   14,90

€   14,40

-3.4%

Marketing & communicatie

€   15,00

€   15,00

0.0%

Productiesector

€   16,30

€   15,70

-3.7%

Transport & logistiek

€   13,30

€   13,30

0.0%

Totaal

€   14,60

€   14,40

-1.4%

Tabel 1 Gemiddeld bruto uurloon per sector

 

In de marketing & communicatie verwacht maar liefst 82 procent een loonsverhoging in 2015. Dat is 39 procent meer dan een jaar eerder. Ook in de agrarische sector verwachten veel medewerkers (57 procent) een loonsverhoging in 2015. In het onderwijs (42 procent), de transport & logistiek (42 procent) en de gezondheidszorg (39 procent) is de verwachting op een loonsverhoging het laagst.

 

“Over het algemeen zien we dat de lonen in 2014 gestabiliseerd zijn en we hopen dat het voor de werknemers in 2015 beter wordt”, aldus Paulien Osse, directeur bij Loonwijzer. “In 2014 zagen we een flinke toename in het aantal vacatures. Het is afwachten wat voor effect dit heeft op de loonontwikkeling”, zegt Gian Zandonà. 

 

Meer bonussen uitgekeerd in 2014
Uit het Loonwijzer/Monsterboard Wage Index blijkt dat het aantal waargenomen bonussen in 2014 in iedere sector steeg ten opzichte van 2013. Een eindejaar bonus ontvingen vooral veel medewerkers in het onderwijs en de gezondheidszorg. Respectievelijk 65 en 58 procent in 2014 tegenover 36 en 37 procent in 2013. Een 13e maand bonus werd het vaakst uitgekeerd in de financiële sector. Waar in 2013 6 procent van de medewerkers een 13e maand ontving, is dit aantal in 2014 opgelopen tot 14 procent.

 

Loontevredenheid steeg over het algemeen
In de meeste sectoren nam de loontevredenheid ondanks een lichte loondaling toch toe. In de sector marketing & communicatie is men het meest tevreden, 46 procent van de medewerkers is content met hun loon. Dit is een stijging van 15 procent ten opzichte van 2013. Marketing & communicatie wordt gevolgd door het onderwijs met een tevredenheid van 40 procent. In de agrarische sector (22 procent) en de horeca & toerisme (24 procent) zijn medewerkers het minst tevreden over hun salarisstrook.

Loonwijzer/Monsterboard Wage Index

2013

2014

% verschil

Agrarische sector

25%

22%

-3%

Bouw & techniek

28%

26%

-2%

Onderwijs

30%

40%

10%

Financiële sector

38%

38%

0%

Gezondheidszorg

33%

35%

2%

Horeca & toerisme

23%

24%

1%

IT & Telecom

32%

39%

7%

Productiesector

36%

38%

2%

Juridische sector

36%

36%

0%

Marketing & communicatie

31%

46%

15%

Transport & logistiek

27%

34%

7%

Tabel 2 Loontevredenheid per sector

 

De Loonwijzer/Monsterboard Wage Index
De Loonwijzer/Monsterboard Wage Index is het resultaat van de jarenlange relatie tussen Monsterboard en Loonwijzer en hun gezamenlijke behoefte aan een transparante arbeidsmarkt. Loonwijzer is een onafhankelijke non-profit organisatie die data over lonen in meer dan zeventig landen onderzoekt en vergelijkt. Monsterboard is marktleider in het succesvol verbinden van mensen en bedrijven om ze te helpen aan een betere baan of het beste talent. Samen geloven beide partijen dat deze Index meer openheid creëert in ‘de wereld van werk’.

 

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>