Loonwijzer onderzoekt impact van coronacrisis op werk en privé (30-03-2020)

30 mrt. 2020 - Loonwijzer toont de invloed van het coronavirus op werk en privé in meer dan 110 landen.

Nederlandse werknemers ondervinden vergaande gevolgen van het coronavirus. Loonwijzer brengt dit in beeld met dagelijks bijgewerkte kaarten en infographics. Deelnemen aan dit onderzoek kan door de speciale enquête over werk en privé tijdens de coronacrisis in te vullen, met vragen als:

  • Moet men thuis werken?
  • Wordt het werk belemmerd door de coronacrisis?
  • Is de werkdruk toe- of afgenomen?
  • Is men zijn baan of werk kwijtgeraakt?
  • Worden op het werk (voldoende) beschermende maatregelen genomen?

De eerste resultaten laten voor Nederland een enorme impact op het werk zien. Zo zegt ruim 90 procent van de deelnemers aan de enquête dat het werk wordt beïnvloed door het coronavirus.

Enquête

Loonwijzer rolt deze anonieme enquête over de coronacrisis uit onder alle werkenden, ongeacht of ze wel of geen contract hebben, dus ook onder zzp’ers en uitzendkrachten. Naast de hierboven genoemde vragen wordt geïnformeerd naar de thuissituatie, zoals de samenstelling van het huishouden. Ook de invloed van huisdieren op de beleving van de crisis komt ter sprake.

Stichting Loonwijzer heeft als doel om informatie over loon en arbeidsrecht via haar websites te delen en die te vergelijken op mondiaal niveau. Voor deze enquête werkt het internationale Loonwijzer-team samen met gerenommeerde onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland. Met deze data kunnen ze de ontwikkeling van de coronacrisis en de impact daarvan op de wereld op de voet volgen.

Voor een eerste overzicht van Nederland en meer dan 110 landen verspreid over de hele wereld, bekijk de kaarten en infographics die dagelijks worden geüpdatet met de nieuwste informatie. Bijdragen aan dit onderzoek? Vul de enquête over jouw situatie in.

Draag bij aan Loonwijzer-onderzoek

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>