Wijzer over je loon: heb ik recht op reiskostenvergoeding? (16-09-2019)

16 sep. 2019 - Regelmatig beantwoorden we een vraag van onze bezoekers. Deze keer: 'Ik heb drie jaar gewoond in de stad waar ik ook werk. Nu ben ik verhuisd naar buiten de stad, 11 kilometer van mijn werk. Ik zou graag een reiskostenvergoeding krijgen, maar mijn werkgever wil mij die niet geven. Kan dat zomaar?'

20190315.jpeg

Helaas heb je niet vanzelfsprekend recht op een reiskostenvergoeding. In veel cao's en contracten is wel een reiskostenvergoeding afgesproken, maar dat is niet altijd het geval.

Het loont in ieder geval om je cao of arbeidsovereenkomst goed te bekijken. Let goed op de taal die hierin wordt gebruikt. Als er bijvoorbeeld staat: 'Er bestaat de mogelijkheid voor een reiskostenvergoeding', dan heb je helaas nog nergens recht op. Enkel wanneer er duidelijk zwart-op-wit staat dat je een reiskostenvergoeding moet ontvangen, is een vergoeding een verplichting voor je werkgever.

Als je cao of contract een vergoeding verplicht stelt, zou ik het gesprek aangaan met je werkgever en die wijzen op de clausule. Als een vergoeding niet verplicht is, zou ik inventariseren wie binnen de organisatie wel een reiskostenvergoeding krijgt en of dat gebruikelijk is. Wanneer meer mensen een vergoeding krijgen, dan kun je misschien op basis van gelijke behandeling een vergoeding krijgen. Een werkgever mag namelijk geen onderscheid maken op basis van sekse, leeftijd, afkomst en soortgelijke persoonskenmerken en op basis van het soort dienstverband.

Er bestaan ook werkgevers die geen vergoeding willen geven als je verder van je werk gaat wonen. Werknemers die bij de start van hun dienstverband al verder weg woonden, krijgen dan wel een vergoeding, maar werknemers die verhuizen niet. Het argument van werkgevers is vaak dat ze bij het aannemen van een nieuwe werknemer zelf konden kiezen of ze een reiskostenvergoeding billijk vonden, door degene in dienst te nemen. Bij een verhuizing van een bestaande werknemer wordt de werkgever echter voor een voldongen feit gesteld. Of je dit eerlijk vindt of niet, werkgevers mogen dit onderscheid wel maken, zolang het niet op discriminerende gronden gebeurt.

Is het niet gelukt alsnog een reiskostenvergoeding te krijgen? Als je met het openbaar vervoer naar je werk reist, dan kun je in ieder geval je reiskosten aftrekken van de belasting.

Hoe hoog ligt jouw salaris per maand?

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>