Wijzer over je loon: wat is het nut van een cao? (08-02-2019)

8 feb. 2019 - Elke vrijdag beantwoorden we een vraag van onze bezoekers. Deze week: 'Wat is het nut van een cao? Ik kan toch ook zelf onderhandelen met mijn baas?'

20190208.jpeg

Natuurlijk staat het je vrij om zelf te onderhandelen. Maar in een collectieve arbeidsovereenkomst, vaak afgekort tot cao, wordt een ondergrens afgesproken. En dat is nuttig, want niet iedereen wil of kan onderhandelen.

Simpel gezegd is een cao een verzameling van afspraken tussen werkgevers en werknemers. Aan de ene kant heb je de werkgevers, die soms gezamenlijk optrekken als een werkgeversorganisatie. Aan de andere kant heb je werknemers, die worden vertegenwoordigd door een vakbond. Op deze manier onderhandelt een vakbond namens jou.

Zoals gezegd zijn de arbeidsvoorwaarden in een cao altijd een ondergrens. Zo kunnen de onderhandelaars een minimum aan vakantiedagen afspreken. Maar ook regelt een cao de loonschalen voor werknemers. Je werkgever kan altijd beslissen om je meer vakantiedagen of een hoger loon te geven, maar hij/zij mag je nooit minder geven dan wat is afgesproken in de cao.

80 procent van alle werknemers in Nederland hebben te maken met een cao. Dat is veel meer dan het aantal werknemers dat lid is van een vakbond (20 procent). Je hoeft namelijk niet lid te zijn van een vakbond om onder een cao te vallen. Belangrijker is of het bedrijf waarvoor je werkt meedeed aan de cao-onderhandelingen (eventueel via een werkgeversorganisatie). Het kan ook zo zijn dat werknemers, werkgevers en de overheid afspreken om een cao 'algemeen verbindend' te verklaren. Dan geldt die voor alle werknemers in de sector, bijvoorbeeld de zorg of de bouw.

Wil je weten onder welke cao jij valt? Vraag het aan je baas, de personeelsafdeling of zoek het op in je contract. De cao kun je vervolgens vinden via onze cao-database.

Wat moet je verdienen in jouw sector?

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>