WO'ers krijgen het vaakst salarisverhoging

april 2005

Hoe zit het met de mondigheid van werknemers wanneer het aankomt op salarisonderhandelingen? En wie krijgen er daadwerkelijk salarisverhoging? Uit het april-loonwijzeronderzoek blijkt dat het niet automatisch zo is dat wie het hardst roept, het meest krijgt. Eén uitzondering: de hoogst geschoolden onder ons.

Universitair opgeleide werknemers vroegen en kregen salarisverhoging in 2004. Verrassend genoeg zijn mbo'ers net zo assertief als de WO'ers. Van de ruim 10.000 mbo'ers die de loonwijzerenquête in 2004 invulden vroeg 38% om salarisverhoging; 43% kreeg salarisverhoging in dat jaar. Bij de WO'ers ligt dat anders. Van de 2000 respondenten vroeg ook -net als de mbo'ers- 38% om meer loon. Maar bij hen kreeg meer dan de helft er geld bij in 2004: 58%.

opleiding vraagt salarisverhoging (%)
heeft salarisverhoging gekregen (%)
Lagere school
30 33
Voorbereidend beroepsonderwijs
35 35
MAVO 33 39
Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
38 43
HAVO 36 47
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)
35 46
Hoger beroepsonderwijs (HBO)
37 50
Universitair onderwijs (WO) 38 58
Totaal 36 44


Opleiding telt
Voor wie de rest van de percentages bekijkt lijkt het erop dat meer salaris krijgen eerder samenhangt met je opleiding dan met de moeite die je neemt erover te onderhandelen. Van de acht groepen, beginnend bij werknemers die de lagere school hebben doorlopen tot universitair geschoolden, krijgt van de eertgenoemde groep 33% meer loon. Vervolgens lopen de percentages keurig op.

Onderhandelen blijft belangrijk
Hoe kan het dat minder werknemers om opslag vragen dan het percentage werknemers dat meer salaris krijgt? Gaan de meesten er gevoeglijk van uit dat er elk jaar toch wel weer een treetje bij komt, ongeacht of je erom vraagt? Het lijkt erop. En toch is het vandaag de dag niet verstandig. Bevroren lonen, onzekerheid over pensioenen, vastlopende CAO onderhandelingen...het jaarlijkse treetjes is niet meer zo vanzelfsprekend. Slim en goed onderhandelen over je salaris kan in de toekomst nog wel eens heel belangrijk worden.

 

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>