Koopkracht jongeren fors gedaald

9 januari 2006

De koopkracht van jongere werknemers is de afgelopen vijf jaar achteruit gegaan met bijna vijftien procent. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de FNV is uitgevoerd op de gegevens uit de Loonwijzer-enquête.

Jongeren van 15 tot 30 jaar verdienden in 2005 gemiddeld nog maar € 10,11 per uur. In 2001 krijgen ze gemiddeld nog € 11,00 per uur uitbetaald. Gecorrigeerd voor inflatie komt dat neer op € 11,87 per uur in 2001.

Opvallend is verder dat een op de acht jongeren uit de leeftijdsgroep 15-23 jaar minder dan het minimum(jeugd)loon verdient. Vooral in de detailhandel en de horeca wordt vaak onder het minimum betaald. (Minimum loon weten? Doe de minimum loon check.)

FNV komt met training arbeidsvoorwaarden gesprek
FNV Jong, het jongerennetwerk van de FNV, wil trainingen opzetten voor jonge leden over het voeren van arbeidsvoorwaarden-gesprekken. Bij de politiek gaat FNV Jong aandringen op een wettelijk minimumloon voor iedereen vanaf 18 jaar. Nu krijgen jongeren dat pas vanaf hun 23ste jaar. Verder start FNV Jong binnenkort een campagne om jongeren te informeren over het minimumloon.

Ook probeert de FNV in de cao’s af te spreken dat jongeren al vanaf 18 jaar in de loonschalen voor volwassen vallen. De schalen voor de jeugdlonen moeten dan daarop worden aangepast.

Gemiddeld bruto-uurloon en wettelijk minimumloon (WML)

Doorleren loont
De enquête wijst ook uit dat voor wie meer wel verdienen het belangrijkste advies is: doorleren. Dat loont. Bekijk het gemiddelde uurloon per leeftijd bij verschillende opleidingsniveau’s / (41Kb)in de sector Handel.

Maar ook voor wie al eenmaal aan het werk is, loont het om een verdere opleiding te volgen.

De Loonwijzer-enquête is de afgelopen vijf jaar ingevuld door 30.000 jongeren van 15 tot 30 jaar. Vul ook de enquête in!

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>