Poolse toestanden op Nederlandse arbeidsmarkt


In Nederland krijgt 23 procent van de werknemers een laag uurloon. ‘Laag’ betekent  minder dan tweederde van het middenloon in een sector. Voor vrouwen is het beeld nog een stuk ongunstiger: 31 procent heeft een laag loon, terwijl dat lot 16 procent onder de mannelijke beroepsbevolking treft. Het beeld wordt nog krasser voor mensen die 48 uur of meer per week werken. Van deze groep krijgt in Nederland 32 procent, een op de drie, een laag loon. Deze cijfers zijn gebaseerd op de loonwijzerdata uit 2005 en betreffen werknemers vanaf 21 jaar. Van de zes vergeleken EU-landen scoort alleen Polen op dit punt nog slechter dan Nederland.

Volgens de loonwijzer-informatie loopt het aandeel van degenen met een laag (uur)loon in de zes landen flink uiteen. Het betreft maar liefst 27 procent van de Poolse werknemers, terwijl ook het percentage in Nederland met 23 procent relatief hoog is. België (18 procent) en Engeland (16 procent) vormen de middenmoot, terwijl het percentage laag is in Duitsland (12 procent) en bovenal in Finland (5 procent).

In alle zes landen is het percentage lage loners veel hoger onder vrouwen dan onder mannen: gemiddeld bijna het dubbele. Het meest ongunstig zijn de verhoudingen voor vrouwen in ons land en in België. Verder is het opmerkelijk dat het percentage laag loon oploopt naarmate de werkweek langer is: in vijf van de zes landen is het percentage lage loners het hoogst onder degenen die gewoonlijk meer dan 48 uur per week werken. Onder die laatste groep blijkt in Nederland dat percentage zelfs 32 procent. Alleen in Polen is dat percentage nog hoger.

Het onderzoek betrof 13 bedrijfstakken. Over de landen tezamen zijn de aandelen laag betaalde werknemers het grootst in de horeca, gevolgd door de landbouw, groot- en detailhandel, en gezondheidszorg en verzorging. Overal ligt de groot- en detailhandel duidelijk boven het gemiddelde, in Nederland bijvoorbeeld op 39 procent tegen 23 procent gemiddeld. Dit geldt nog sterker voor de horeca, met in Nederland 47 procent lage loners en in Polen zelfs 58 procent.

maart 2007

Download onderzoeksrapport Lage lonen in EU-landen (PDF, 148 kB))

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>