Loonboete herintreedsters lager maar nog fors

Vrouwen die tijdelijk uit het arbeidsproces stappen, lopen een 'loonboete' op tot het bedrag van een flinke hypotheek. Zo kost het vrouwen in het bank- en verzekeringswezen gemiddeld 227 duizend euro aan gemist loon als zij uiterlijk op hun 35ste weer aan het werk gaan. Dit blijkt uit onderzoek op de Loonwijzer dataset.

In de periode 2005-2006 was de loonboete nog ruim 250 duizend euro. Dit betekent dat hun loonboete weliswaar lager wordt, maar fors blijft.

De loonboete draagt in hoge mate bij aan het voortbestaan van de loonkloof tussen mannen en vrouwen.  Het Loonwijzer-onderzoek maakt verder aannemelijk dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen ook met gericht beleid kan worden verkleind.

De berekeningen zijn gedaan voor herintreedsters in vier sectoren. In het bank- en verzekeringswezen is de loonboete 227.090 euro (was 250.060); in het openbaar bestuur 187.760 euro (was 188.610); in de ziekenhuizen 148.800 euro (was 196.600); en in de detailhandel 83.780 euro (was 118.210). De loonboete in het openbaar bestuur is dus gelijk gebleven, terwijl die in de andere drie sectoren is gedaald.

De onderzoekers schrijven de daling in de eerste plaats toe aan de recente krapte op de arbeidsmarkt. Herintreedsters werden de afgelopen anderhalf jaar beter betaald dan daarvoor. Maar ook gericht beleid kan effect sorteren. Kansrijke initiatieven die de onderzoekers aandragen zijn:

  • vrouwen laten doorstromen en hen gericht opleidingen aanbieden,
  • stimuleren van doorwerken, voorlichting over de 'loonboete',
  • in geval van vacatures, prioriteit geven aan vrouwen van binnenuit,
  • volwassen wettelijk minimumloon bij 18 jaar (nu 23, de hoogste leeftijd in de EU),
  • de laagste CAO-loonschalen in lage lonen sectoren zoals de detailhandel en schoonmaak optrekken.

Het rapport 'Dicht de loonkloof ' uit 2007 – waaraan de berekeningen over de periode 2005-2006 en de beleidsinitiatieven zijn ontleend -  analyseert de verschillen in 7 sectoren. De gemiddelde loonachterstand voor vrouwen (niet alleen herintreedsters) staat in Nederland op 18,3 procent. Onder de 27 EU-lidstaten komt Nederland daarmee op de 17e plaats.

Download het rapport Dicht de loonkloof (pdf, 510 kB)

13 november 2008

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>