Oudere werknemer vindt zichzelf niet duur (08.12.2009)

8 december 2009

Minister Donner stelt de salarissen van oudere werknemers ter discussie. Zij zijn duur omdat het salaris lang doorstijgt als iemand ouder wordt. Oudere werknemers denken er zelf anders over, zo blijkt uit onderzoek van Loonwijzer in opdracht van ILC-Zorg voor Later. Ruim de helft van de werkende 50-plussers zegt niet duurder te zijn voor de werkgever dan hun jongere collega´s.

Slechts 3 van de 10 ondervraagde 50-plussers vinden dat zij wel duurder zijn dan jongere werknemers. Hierbij moet bedacht worden dat de ondervraagden de hoogte van hun salaris bekijken in relatie tot hun productiviteit. Als iemand een hoger salaris heeft dan een jongere collega maar een veel hogere productiviteit heeft, kan hij toch goedkoper zijn voor de werkgever.

Die leeftijdsgebonden salarisstijging gaat in Nederland langer door dan in andere landen, constateert minister Donner. In het tv-programma Buitenhof (6 december) pleitte hij ervoor te kijken of die leeftijdgebonden salarisgroei niet eerder zou moeten stoppen. Het salarisverschil tussen jong en oud wordt dan kleiner waardoor het voor werkgevers aantrekkelijker wordt ouderen in dienst te houden.

Deels stoppen ouderen vrijwillig met werken, maar vaak is er ook een pressie vanuit het bedrijf, waarbij de werkgever de duurdere, niet meer zo productieve werknemer graag wil inruilen voor jongere  werknemers.

Ouderen hebben niet alleen een hoger salaris dan jongeren maar hebben ook relatief veel vrije dagen. Uit het Loonwijzer-onderzoek blijkt dat oudere werknemers ook zelf beseffen dat ze fysiek wat minder sterk en minder gezond te zijn dan hun jongere collega´s waardoor ze iets meer dagen verzuimen. Hun werktempo – weten ze – ligt lager dan dat van jongeren,  maar mentaal doen ze niet voor hen onder, menen ze.

Jongeren vinden dat hun oudere collega’s qua zwaarte van het werk en werktempo worden ontzien. Maar toch hebben zij in hoge mate vrede met de bestaande verhoudingen.

Bijna 12.000 werknemers van 15-65 jaar namen deel aan de Loonwijzer-enquête met speciale vragen over het beeld van ouderen. De vragen waren in de enquête opgenomen van juni 2008 tot februari 2009, in opdracht van de stichting ILC-Zorg voor Later. Vergelijkingen op socio-demografische karakteristieken laten zien dat de data van de vrijwillige Loonwijzer-enquête niet noemenswaardig afwijken van die van willekeurig getrokken steekproeven.

Download Het zelfbeeld van de oudere werknemer (pdf, 114 kB) van WageIndicator.org

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>