Ambitieuze vrouwen, overgekwalificeerd in onderbetaalde banen (08.03.10)

31 dec. 1969 - Nederlanders hebben geen goede carrière perspectieven, vrouwen zijn overgekwalificeerd voor het werk dat ze doen en worden onderbetaald, blijkt uit internationaal loonwijzer-onderzoek.

De meerderheid van de Nederlandse respondenten in een grootscheeps loonwijzer-onderzoek zegt geen goede carrière-perspectieven te hebben. Vrouwen minder dan mannen en als ze eenmaal kinderen hebben, zien ze nog minder mogelijkheden om door te groeien in hun werk.

Vrouwen zijn even ambitieus als mannen wanneer het om carrière gaat. En net als mannen vinden ze een behoorlijk salaris en aanvullende beloningen het belangrijkste. Wel of geen kinderen is daarop niet van invloed. Wel blijken vrouwen doorgaans te hoog opgeleid te zijn voor het werk dat ze doen, anders dan mannen. Dit betekent dat er een hoop arbeidspotentieel onbenut blijft, omdat vrouwen in hun loopbaanambities worden gefrustreerd. Dit plaatje wordt nog somberder voor werkende moeders, die door de bank minder betaald krijgen dan hun kinderloze vrouwelijke collega’s. De last van een huishouden en zorg voor de kinderen, in combinatie met onderbetaald werk, maakt dat deze werkende moeders in een doodlopende steeg terecht komen.

De onderzoeksuitkomsten zijn gebaseerd op een internationale vergelijking van de factoren die de beslissingen van vrouwen om te werken bepalen, uitgevoerd op de loonwijzer dataset uit 43 landen. De 345,000 data zijn verzameld via de online enquêtes in 2008 en het eerste kwartaal van 2009 in die 43 landen. De analyse is van Income Data Services, de Britse onderzoekspartner van Stichting Loonwijzer, in opdracht van de ITUC, de Internationale Confederatie van Vakbonden. De resultaten worden gepubliceerd op 8 maart, internationale vrouwendag.

Download het Engelstalige rapport Decisions for Work

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>